Djurskyddsmyndigheten kartlägger sex med djur

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Med hjälp av en enkätundersökning ska Djurskyddsmyndigheten kartlägga det sexuella utnyttjandet av djur i Sverige. Undersökningen kan komma att lägga grund till en ny lagstiftning som kriminaliserar tidelag.

Inrikes

Den nya Djurskyddsmyndigheten ska på uppdrag av regeringen kartlägga det sexuella utnyttjandet av djur med hjälp av en enkätundersökning.

- Det är en stor och bred undersökning som kommer att täcka alla kommuner. Vi frågar hellre för många än för få, säger djurskyddsinspektör Katarina Andersson som leder kartläggningen.

En svårighet med utredningen är att mörkertalet av fall tros ligga i närheten av 100 procent på grund av det sociala fördömandet av handlingarna. I dag finns det ingen statistik över hur vanligt det är med

tidelag i Sverige. Bilder av tidelag är dock vanligt förekommande på internet och uppgifter visar på en ökning.

- I den allmänna debatten förekommer det uppgifter som tyder på att problemet ökar, säger Katarina Andersson.

Det är efter påtryckningar av olika djurskyddsorganisationer som regeringen har beslutat att undersöka i vilken omfattning människor använder djur för sex. Hur djur utnyttjas, vilka sorters djur som utnyttjas och hur mycket djuren lider av övergreppen ska också undersökas.

Djurskyddsmyndigheten ska undersöka problemet och redovisa resultatet för regeringen den 30 april i år.

- Vad som händer sedan vet vi inte i dag, men det är möjligt att det blir aktuellt med en lagändring, säger Katarina Andersson.

Hon berättar att tidelag avkriminaliserades 1944. I dag går handlingen under djurplågeri. Det är alltså brottsligt att utsätta djur för lidande, men det står inte uttryckligen i lagen att sex med djur är förbjudet.

Fria.Nu