Landstinget kan bli kärleksfullare

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Det räcker inte med att pryda bussar med regnbågsflaggor under Pride, för att Landstinget ska kalla sig hbt-vänligt. Det anser Miljöpartiet i Landstinget, som tagit fram nya förslag.

Inrikes

– Vi har fått brev till vårt kansli från personer som är öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet och som anser sig ha blivit illa bemötta i vården, säger Eva Maj Anding (mp), gruppledare.

Hon säger att diskrimineringen av homo-, bisexuella och transpersoner, hbt-personer, ofta inte är avsiktlig utan beror på okunskap.

Därför har miljöpartiet under våren tagit fram ett tiopunktersprogram som ska leda till motioner under hösten. Där föreslår man att landstingsenheter ska kunna hbt-certifieras efter att personalen har genomgått en utbildning.

– Vi ska diskutera med RFSL och andra berörda organisationer hur utbildningen ska se ut. Psykhälsan som erbjuder psykiatrisk verksamhet för hbt-personer ska sedan stå för utbildningen.

Även mödravårdscentraler ska kunna erbjuda en specifik HBT-kompetens, liksom IVF-mottagningar som behandlar barnlöshet med bland annat provrörsbefruktning. Dessutom vill man ge mer resurs till de enheter som utför könsbyten och införa etiska rutiner för nyfödda där oklarhet råder om könstillhörighet.

– Vi vill att personer med oklar könsidentitet ska få stöd och själva kunna bestämma vilket kön de vill tillhöra och inte opereras direkt så som det kan ske i dag.

Stockholms Fria