:

Vägverket måste börja tänka klass när de planerar vägar

[1]