20 års världslitterär gärning

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Tidskriften Karavan har i 20 år introducerat författare från Asien, Afrika och Latinamerika i Norden. Synen på "tredje världen" har förändrats till det bättre, men än i dag är det de små aktörerna som tar det största ansvaret för litteraturen härifrån, menar redaktör Birgitta Wallin.

– Det är så väldigt lite som har nått oss av stora författarskap från till exempel Asien, säger hon.

Kultur

Sedan 1992 har tidskriften Karavan lyft fram litteratur från Asien, Afrika och Latinamerika, i syfte att introducera nya författarskap och öka antalet översättningar. Nästa vecka firar tidskriften 20-årsjubileum och redaktör Birgitta Wallin konstaterar att mycket har hänt sedan starten.

– Fler författare från de delarna av världen översätts i dag, men det är de små förlagen som står bakom den här inte så förutsägbara delen av utgivningen. Världen är en ganska märklig plats, det finns två linjer: samtidigt som det finns ett stort intresse för litteratur från hela världen så hårdnar det, med större krav på varje bok att dra in pengar.

Synen på det icke-västerländska har också förändrats. Debatter kring exotism och postkolonialism har givetvis påverkat även Karavan.

– Vi kan jobba mer grundligt och metodiskt, säger Birgitta Wallin. Till exempel, nu skulle vi inte göra ett ”Latinamerika-nummer” – det är för stort, hur får man med allt? Vi väljer istället att fokusera på något specifikt, exempelvis novellens ställning i Argentina, där den har en stark tradition. Vi borrar djupare, tar fasta på olika författarskap, istället för att vara så svepande. Våra medarbetare lyfter fram en författare i egenskap av att de är författare, inte på grund av deras nationalitet.

Samtidigt har tidskriften sin upprinnelse i det faktum att delar av världen har en gemensam historia av att ha legat under väst i många hundra år, och befunnit sig i medieskugga.

– De som styr ekonomiskt och politiskt har ju också makten över kulturen. Det är så väldigt lite som har nått oss av stora författarskap från till exempel Asien. Det är också för vår egen skull som läsare som vi jobbar för att öka antalet översättningar. Vi missar så mycket annars. Och bilden som möter oss i nyheter från de här delarna av världen är väldigt fragmentarisk, det är ofta en bild av elände, av ett kollektiv. I litteraturen kan individer framträda, vi får en unik chans att komma nära.

Styrbjörn Gustafsson, förlagschef på bokförlaget Tranan som bland annat ger ut årets nobelpristagare i litteratur Mo Yan, tycker att Karavan har bidragit till mycket.

– Det är en oundgänglig tidskrift som har stor betydelse för presentation och introduktion av litteratur från det vi sedan tidigare kallar den tredje världen: Asien, Afrika, Latinamerika. Tranan har haft stor glädje av Karavans utgivning och jag har haft glädjen att arbeta i Karavans styrelse en gång i tiden. Jag hoppas att den kommer att fortsätta sin starka utgivning, säger han.

Karavans läsekrets är otroligt intresserad och trofast, berättar Birgitta Wallin. En antologi med noveller och dikter ur Karavan används dessutom flitigt på gymnasiet och har tryckts i 10 000 exemplar. Ett tecken så gott som något på att en mindre tidskrift och icke-anglosaxisk litteratur faktiskt kan nå ut.

Fakta: 

Tidskriften Karavan

• Verkar för "ökad kunskap om och översättning, spridning och läsning av skönlitteratur från Afrika, Asien och Latinamerika". Karavan utkommer med fyra nummer per år och får i år 650 000 kronor från Kulturrådet.

Några författarskap som Karavan har introducerat i Sverige, enligt Birgitta Wallin:

• Luisa Valenzuela, Argentina (okänd här, Karavan gjorde ett temanummer om henne)

• Jamaica Kincaid, Antigua (skriver på engelska)

• Maryse Condé

• Julio Cortázar (i samband med att hans noveller gavs ut, fanns utgiven innan)

• Mahasweta Devi, Indien (skriver på bengali)

Fria Tidningen