Högdalenverket tar emot och förbränner cirka 700 000 ton avfall per år. 

Mystiska allergiska reaktioner skapar oro

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Trots hjälp från en mängd experter har Fortum Värme fortfarande inte kommit fram till vad som har orsakat de allergiska reaktionerna hos 46 av arbetarna på verket. Enligt facket är personalen orolig.

Inrikes

Sedan mitten av mars har 46 av de cirka 200 som jobbar vid Högdalenverket fått olika typer av allergiska besvär. Det har varit klåda, nässelutslag och några fall av andningsbesvär.

Av de drabbade har många kunnat fortsätta jobba ändå och använt allergimediciner som hjälp. Några har dock fått uppsöka läkare.

Enligt Jan T Persson, huvudskyddsombud för SEKO, fackförbundet knutet till verket i Högdalen, har många anställda pratat om reaktionerna.

– Det är mycket snack och oroligt bland personalen. Ingen känner igen den här typen av reaktioner sedan tidigare. Å andra sidan är det många som har varit här i flera år och är vana vid miljön. Så det är inte några som håller sig hemma från jobbet för att de är rädda.

Fortum Värme har vidtagit flera åtgärder. Bland annat har de kallat in Svenska miljöinstitutet, IVL, för att utreda vad som kan ha orsakat de allergiska reaktionerna. Man har också tagit många prover och ökat kraven på den obligatoriska skyddsutrustningen för personalen.

Jan T Persson tycker att Fortum har behandlat situationen bra, även om det har dragit ut på tiden.

– De har agerat ganska bra. Det går ju naturligtvis att snabba på processen, med laboratorieresultat och utredningen. Men det är en svår situation. Det är klart att det är oroande att man inte hittar orsaken till det.

Ulf Wikström, hållbarhetschef vid Fortum Värme, vill tona ned oron kring situationen. Enligt honom finns det ingen fara för allmänheten i området.

– Det finns ingen hälsorisk för allmänheten och man behöver inte känna någon oro att vistas i området kring Högdalen. Det här är en fråga om arbetsmiljön inne på Högdalenverket.

Bredvid Högdalenverket ligger Sita, som jobbar med återvinning och avfallshantering. Deras anläggning har spridit en del damm över Högdalenverket och Fortum Värme samtalar med dem om hur spridningen av damm och partiklar kan reduceras i området.

Men att problemen med allergiska reaktioner skulle bero på Sita finns det än så länge inga belägg för.

– Det har kommit mycket flis- och spåndamm från deras avfallsssorteringsanläggning, men det har inte gått att bevisa att det är det dammet som har gett upphov till reaktionerna, säger Johan T Persson.

Att personalens plötsliga symptom skulle ha med importerade sopor från Neapel att göra förnekar Anette Ullskog, kommunikationschef på Fortum Värme.

– Det gick rykten om att det här skulle ha något att göra med att vi eldade italienska sopor, men det var bara ett test som gjordes i en annan del av anläggningen. Vi eldar inte sopor från Neapel längre.

Trots att det har gått lång tid utan några svar på varför personalen har fått utslag är Ulf Wikström säker på att man kommer att hitta svaret.

– Vi ger oss inte förrän vi har gått till botten med det här och åtgärdat orsaken.

Fakta: 

Högdalenverket är ett avfallseldat kraftvärmeverk som har använts sedan 1970-talet.

Det producerar el och fjärrvärme av avfall och andra biobränslen, till exempel flis och behandlat industriavfall.

Anläggningen kan ta emot upp till 700 000 ton avfall per år.

1999 utökades verket med en till panna.

Stockholms Fria