Heteronormfestival på Karolinska | Stockholms Fria
  • Rrezarta Rama är ordförande i Queerolinska, en av studentföreningarna bakom Heteroveckan.
Stockholms Fria

Heteronormfestival på Karolinska

Hbtq-studenter som utbildar sig inom vård vill nå ut bredare med sina normkritiska evenemang och arrangerar därför femdagarsfestivalen Heteroveckan.

– Inom vården och bland vårdstuderande finns väldigt mycket okunskap kring hbtq-frågor och normer och de utbildningsansvariga har inte varit så engagerade för att ändra på detta. Vår kårförening har försökt påverka men än så länge har vi fått dåligt gehör, säger Rrezarta Rama, ordförande i Queerolinska, som riktar sig till universitetets hbtq-personer.

Tillsammans med studentföreningarna Kärleksakuten, Intersektionen och Medicinska Föreningens Likabehandlingsnämnd arrangerar de ”Heteroveckan” på Karolinska institutets campus i Solna och Huddinge den 19-23 oktober. Det är fem dagar med föreläsningar, workshops och andra aktiviteter som på olika sätt ska synliggöra och ifrågasätta heteronormen.

Arrangemanget riktar sig i första hand till vårdstudenter och personal, men alla intresserade är välkomna. Tanken med namnet Heteroveckan är just att inkludera.

– Till många av våra events har det bara kommit andra hbtq-personer som redan är intresserade. Därför har vi lite skämtsamt riktat in oss på heterosar. Genom namnet känner sig hetero och cis-personer inte exkluderade. Men i och med innehållet är det nog tydligt att vi vill kritisera normen, inte celebrera, säger Rrezarta Rama.

Idag söker hbtq-personer vård i mindre grad än resten av befolkningen, trots att de upplever sig ha ett större vårdbehov. Enligt RFSL har hbt-personer ofta erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal och rädslan för att det ska upprepas gör att många undviker att söka vård utom i nödfall.

Heteroveckans arrangörer menar att det finns en stor okunskap om hbtq inom vården.

– Inom gynekologi har jag förstått att flera tror sig aldrig ha träffat en lesbisk patient, så där finns en okunskap. På föreläsningar och vårdcentraler har jag varit med om att läkare konstant felkönar patienter som är trans. Vad personen själv identifierar sig som tas inte på allvar, säger Rrezarta Rama.

Ett annat problem är att hbtq-personer ofta upplever att deras identitet blir relevant trots att den inte är det.

– Om en transperson söker vård för ont i huvudet så kan läkaren försöka göra det till nåt psykiskt. Eller för homosexuella män, där det ofta kommer att handla om att de kanske har hiv, trots att de kommit in för nåt helt annat.

Heteronormen är inte den enda maktordning som ska belysas under veckan. I en av programpunkterna ger Tobias Hübinette perspektiv på rasforskning, svenskhet och hbtq. I en annan talar Sahars Mosleh om funkofobi och heteronormativitet. Att belysa heteronormen utan att ta in andra erfarenheter av att vara utanför normen vore ”onaturligt”, tycker Rrezarta Rama.

– Vissa inom vården verkar tänka att det är okej att vara helt heteronormativ mot personer med annan funktionsuppsättning. Som att man gör dem mer ”normala” genom att anta att de är ”normala” på andra sätt. Och är man rasifierad finns det ofta speciella förväntningar på patienten. Till exempel antar vissa att en hbtq-person som råkar komma från en familj i Mellanöstern per automatik måste må mycket sämre, och så är det ju inte.

Är normkritik ingen obligatorisk del av er undervisning idag?

– Min upplevelse har varit att de som formar och håller i utbildningen har väldigt bristfällig kunskap om normer och hur de påverkar forskare, vårdgivare och oss som studenter. I vissa utbildningar har man kanske en enda dag där man ska prata om
”hbtq-frågan”, men det är inget som är en integrerad del i utbildningen, säger
Rrezarta Rama.

Anna-Theresia Ekman från Medicinska föreningens likabehandlingsnämnd vill också se bättring.

– Normkritik finns i någon mån, men fortfarande känns det som att våra studentföreningar ger de bästa föreläsningarna och workshopsen. För att nå ut till all blivande vårdpersonal krävs att denna typ av evenemang är obligatorisk utbildning, säger hon.

Fakta: 

Heteroveckan pågår 19-23 oktober på Karolinska Institutets campus i Solna och Huddinge.

Bland föreläsarna finns
Sahar
Mosleh, Tobias Hübinette, Warren
Kunce och
Suzann Larsdotter.

Arrangörer är studentföreningarna Queerolinska, Kärleksakuten (IFMSA), Intersektionen och Medicinska Föreningens Likabehandlingsnämnd i samarbete med Rådet för lika villkor.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Stockholms Fria