Kvinnojourer får inte del av öronmärkt stöd | Stockholms Fria
  • Byråkratin sätter käppar i hjulet för många kvinnojourer. Unizons generalsekreterare Olga Persson tycker att situationen är tröttsam.
Stockholms Fria

Kvinnojourer får inte del av öronmärkt stöd

Regeringens stödpengar kommer inte utsatta kvinnor till del, trots att många kvinnojourer har svårt att få finansiering.

Regeringen har avsatt totalt 325 miljoner kronor mellan år 2015 och 2018 till landets kvinnojourer.

För 2016 hade Socialstyrelsen 100 miljoner att fördela, men bara drygt hälften har betalats ut.

Olga Persson, generalsekreterare för Unizon, känner väl till kvinnojouren Kerstin på Lidingö. Men deras situation är inte unik.

– De delar det ekonomiska läget med i princip alla kvinnojourer i landet, säger Olga Persson. Väldigt få får tillräckligt från sina kommuner och måste fylla upp med andra bidrag från exempelvis Brottsofferfonden. Men just den här motiveringen är ny, att kommunen har ett principbeslut på att jouren ska stå för halva finansieringen själv och halverar bidragen.

Regeringens anslag skulle kunna väga upp för kommunernas bristande resurser. Men Socialstyrelsen anser att ansökningarna håller för låg kvalitet, säger Olga Persson.

– Men att våra föreningar inte skriver exakt som Socialstyrelsen tycker att det ska se ut ska inte spela någon roll, då får Socialstyrelsen anpassa sig.

Bland annat ska en sökande förening styra ”sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat” och ska kunna ”dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser”, står det i ansökan.

Unizon har nyligen varit på ett dialogmöte med regeringen och Socialstyrelsen. Nu pågår ett samtal om hur fördelningen kan göras bättre.

– Vi vill att regeringen förtydligar intentionen med pengarna. Vi har tolkat det som att de ska gå till grundverksamhet men upplever att Socialstyrelsen lägger för stor vikt vid mål- och resultatorientering. Men den här verksamheten är svår att spalta upp i mål. För våra föreningar handlar det om något väldigt konkret, att kunna ta emot våldsutsatta kvinnor.

Socialstyrelsen bestämmer själv hur statsbidragen fördelas. Unizon har inte alls deltagit i den processen.

– Det är olyckligt. Vi skulle ju kunna hjälpa dem att översätta verklighetens språk, vad det innebär att bedriva feministiskt socialt arbete, om de inte kan förstå det ur jourernas ansökningar.

Små föreningar, som kvinnojouren Kerstin på Lidingö, saknar dessutom ofta ork och resurser för att skriva ansökningar. Många avstår från att söka medel då de inte mäktar med byråkratin.

– Det här är väldigt uttröttande för alla parter, säger Olga Persson.

Fakta: 

FAKTA

• Det finns ca 200 kvinno- och tjejjourer i landet. Regeringen har öronmärkt cirka 100 miljoner kronor per år till dessa.

• Ansökningstiden för 2016 och 2017 års statsbidrag gick ut den 3 december 2015. Beslut om fördelning fattades i mars i år. Enligt fördelningslistan från Socialstyrelsen har 105 kvinno- och tjejjourer beviljats stöd.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria