André Gorz - en av de stora intellektuella | Stockholms Fria
Stockholms Fria

André Gorz - en av de stora intellektuella

Den 24 september avled den politiska filosofen André Gorz, en av de stora intellektuella. Lasse Ekstrand påminner om medborgarlönsförespråkaren som enligt Sartre hade "Europas skarpaste hjärna".

Under Bokmässan i Göteborg nåddes jag på sms av det nedslående beskedet att André Gorz och hans hustru begått självmord, samtidigt. Som makarna Koestler en gång gjorde. Gorz, som Sartre generöst och erkännande kallade "Europas skarpaste hjärna". Han som skrev "Farväl till proletariatet", "Vägen till paradiset bortom arbetssamhället", och andra, tankeomprövande och viktiga verk. Det var den stelnade marxismen och det anakronistiska vänsterengagemanget - man kunde likaväl säga arbetslinjen och proletärromantiken - Gorz utmanade, utan att därför göra en ömklig Skytte och spela apa för borgarna. Gorz var en sann intellektuell med integritet, han bytte inte bara ståndpunkt som andra byter skjorta. Han reflekterade, var fortlöpande kritisk, ingen vindflöjel, sig anpassande efter politiska och intellektuella moden.
Vid sidan om Gunnar Adler-Karlsson, för övrigt vän till Gorz, Zygmunt Baumann och Claus Offe Europas mest kände och välartikulerade medborgarlönsförespråkare.
När jag, en smula bedrövad, traskade runt i vimlet och oljudet på den mässa som alltmer kommit att likna Kiviks Marknad, försökte jag, oklart varför, se något symboliskt i makarna Gorz död. Signalerade det gemensamma självmordet något? Ett slags PS till den postmoderna, senkapitalistiska eftervärlden? Fanns ett, om än inte glasklart, budskap dolt i denna självvalda död?
Men det kändes bara tomt. Ödsligt.
Ännu en av de stora franska - för att inte säga europeiska - intellektuella är borta. Sartre, Althusser, Poulantzas (jo, jag räknar honom till fransmännen), Foucault, Derrida... och nu André Gorz.

Fakta: 

André Gorz
Föddes i Wien 1923.
Var biträdande chefredaktör för Le Nouvel Observateur och skrev flera böcker om arbete och ekologi. På svenska finns bland andra Kritik av det ekonomiska förnuftet (Alfabeta 1990) och Arbete mellan misär och utopi (Daidalos 2001).
Var en av de mest aktiva förespråkarna för medborgarlön i Europa.

Rekommenderade artiklar

Hotfullt eko av blodsbestänkt historia

Som rubrik på den femte Berlinbiennalen för samtidskonst, som pågår till den 15 juni, har man valt When things cast no shadow. Det är frestande att uppfatta det ironiskt. Om det är någonstans där det kastas skuggor, framför allt från det förflutna, både det nära och det inte så nära, är det väl i Berlin?

Fria.Nu

1968 var ingen åkomma

Medan många av hans generationskamrater har vänt kappan efter vinden vägrar Lasse Ekstrand, författare och lektor vid Högskolan i Gävle, medverka till att arvet från 1968 förskingras. För honom lever dess anda i allra högsta grad - det är fortfarande rätt att göra uppror.

Fria.Nu

Det latenta vemodets regissör

Regissören Aki Kaurismäki har i sina filmer skapat sitt eget Finland, ett svunnet och förlorat land som i grunden var ganska bra, men som förstördes av en profitjagande utveckling. Lasse Ekstrand har läst boken Aki om Kaurismäki.

En arbetarintellektuell har gått bort

Harry 'Castro' Isaksson är död. Lasse Ekstrand minns en revolutionär berättare som alltid hade glimten i ögat. En arbetarkämpe från en annan tid, rasande mot såväl kapitalister som förrädare inom arbetarpartiet.

© 2019 Stockholms Fria