'Cow Parade är ett kommersiellt jippo' | Stockholms Fria
Stockholms Fria

'Cow Parade är ett kommersiellt jippo'

Inte bara Stockholm's Militant Graffiti Artists ogillar Cow Parade. Carl-Johan de Geer är kritisk till att Cow Parade Holdings gör stora pengar på kossorna.

Cow Parade beskrivs på den officiella hemsidan som ett 'internationellt konstprojekt' där 'Sveriges alla konstnärer, kända som okända, inbjuds att skapa ett personligt konstnärligt uttryck genom korna'. Korna ska sedan auktioneras ut och överskottet går till Bris.

På Färgfabriken i Liljeholmen genomfördes på tisdagen en debatt om privatiseringen och trivialiseringen av gator och torg, med utgångspunkt i just Cow Parade. Diskussionen inleddes av Färgfabrikens kurator Jan Åman. Han baserade sitt anförande till stor del på den krönika han skrivit för färgfabriken och som finns att läsa på deras hemsida.

Enligt Åman är Cow Parade inget annat än en marknadsförares paradis - företag får möjligheten att exponera sina varumärken i hela staden, helt gratis, och med Bris och 'konst' som täckmantlar för projektet.

Carl-Johan De Geer, konstnär, var kritisk till att de konstnärer som deltar inte bara får uselt betalt, de får heller inte upphovsrätten till sina verk.

De som står bakom projektet, Cow Parade Holdings, kan på detta vis göra stora pengar på alla de småkossor som säljs runtom i staden som så kallad merchandise. Av dessa intäkter går inte en krona till Bris.

Debatten vidgades senare under kvällen för att handla om den offentliga miljön i allmänhet, och kommersialiseringen av den i synnerhet.

Åsa Drougge, arkitekt, pekade på riskerna med att upplåta alltför stora delar av vår stad till kommersiell verksamhet.

Det talades om att allt fler platser i staden reserveras för konsumtion, och att man inte längre rör sig i staden som en människa eller medborgare, utan uteslutande som en konsument av varor och tjänster. Detta är något som starkt formar stadens karaktär, men också hur individen uppfattar sig själv.

Gunilla Hedén från nätverket Kultur och näringsliv tyckte att det är viktigt att utveckla samarbetet mellan konstnärer och de kommersiella krafterna.

En åsikt som stod i bjärt kontrast till Tove Frauruds, ordförande i Ung Vänster, som menade att det inte är detta som är lösningen. Grundproblemet enligt henne var att pengarna finns på fel ställe, hos företagen som sponsrar i stället för hos den offentligt finansierade kulturen.

- Det är intressant att i stort sett vilket ämne man än diskuterar så landar diskussionen i det här med att den som har pengar, den har också makt, sa hon.

Fakta: 

läs mer:
cowparade.com

www.fargfabriken.se

läs mer:
cowparade.com

www.fargfabriken.se

Rekommenderade artiklar

© 2018 Stockholms Fria