Djurtillsyn ställs in trots döda försöksapor | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Djurtillsyn ställs in trots döda försöksapor

Under det senaste halvåret har sju av aporna vid Smittskyddsinstitutet, SMI, i Solna dött av orsaker som inte är relaterade till de försök som utförs på djuren. Trots detta har miljökontoret i Solna beslutat att ställa in all tillsyn av försöksdjur under resten av 2005. Mikael Pedersen från Föreningen praktisk djuretik, FPDE, är kritisk.

Mikael Pedersen har under tre års tid suttit som nominerad från Förbundet djurens rätt i den djurförsöksetiska nämnden som prövar SMI:s ansökningar om att få bedriva försöksverksamhet på djur. FPDE bildade han för att kunna arbeta mer aktivt med just SMI:s försöksverksamhet. Under hans tid i nämnden har inga ansökningar från SMI avslagits, och Mikael Pedersen menar att djurförsöksetiska prövningar i praktiken är en formalitet.

- 99 procent av alla ansökningar godkänns. Om det råder några tveksamheter ser nämnden till att ställa frågor på ett sätt så att man kan slussa den sökande fram till ett godkännande. Det kan man bara tolka som att nämnden vill se till att ansökningar från SMI blir godkända.

Riksdagsledamoten Jan-Emanuel Johansson (s), medlem i FPDE, delar Mikael Pedersens syn på nämndens arbete.

- Det är klart att ansökningarna godkänns, forskarna sitter ju själva i majoritet. Den där nämnden är ju bara en chimär. Den kan man ju lika gärna lägga ner.

Under de senaste sex månaderna har sju av SMI:s krabbmakaker dött av orsaker som inte är relaterade till försöksverksamheten. Fyra apor dog i samband med en transport från Kina. Därutöver har en dött under narkos, en av förstoppning och en av diarré.

Miljönämnden i Solna stad beslutade trots det i augusti att ställa in all tillsyn av försöksdjuren under resten av 2005. Beslutet motiverades med att de resurser som därigenom sparades in istället skulle läggas på den eftersatta livsmedelstillsynen, och röstades igenom av den borgerliga majoriteten.

Tillsammans med ledamöter från socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig Olof Nystrand (mp) mot beslutet.

- Det handlade ju om att man skulle dra ner tillsynen av försöksdjuren till förmån för livsmedelstillsynen. Ändå kommer man inte att klara mer än den livsmedelstillsyn man har föresatt sig att utföra, knappt hälften.

Olof Nystrand menar att det är förenat med risker att dra ner på tillsynsverksamheten. Han menar att den borgerliga majoriteten istället för att skära i budgeten borde ha vänt sig till kommunstyrelsen och begärt mer pengar.

- I sin iver att hålla skatterna låga i Solna försöker man bromsa in på alla budgetar överallt. Om man lägger en budget så vill man givetvis att den ska hållas, men tillsynsverksamheten är ju reglerad av lagar som ska följas.

Lena Appelgren (kd), ordförande i miljönämnden, tillbakavisar Olof Nystrands kritik och menar att den indragna djurtillsynen är resultatet av ett bemanningsproblem. På grund av bristande personalresurser har Solna stads djurskyddsinspektör lånats ut till livsmedelsinspektionen.

- Vi har ett förväntat budgetöverskott så problemet är inte pengar. Vi kommer kanske inte ens att kunna göra oss av med de pengar vi har. Nu jobbar vi med att få in mer folk på livsmedelsinspektionen, då kommer vår djurskyddsinspektör att kunna gå tillbaka till att arbeta enbart med djurskydd. Har vi tur kan detta lösas redan under året.

Enligt Lena Appelgren har djurskyddsinspektören hunnit utföra mycket av det arbete som man ansåg nödvändigt redan under första hälften av 2005.

- Det var förvaltningens uppfattning att detta inte skulle gå ut över djurtillsynen eftersom man hunnit göra undan ganska mycket under det man ansåg att man skulle göra under året.

Att sju apor har dött av orsaker som inte är relaterade till försöksverksamheten, är inte det en anledning att utöka antalet inspektioner snarare än att dra ner på djurtillsynen?

-Vi från majoriteten har gjort bedömningen att det fungerar eftersom det rör sig om så kort tid, säger Lena Appelgren. Men ett sådant här upplägg kan man inte ha under en längre tid.

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2021 Stockholms Fria