'Lagen kan användas mot allt som inte passar sig' | Stockholms Fria
Stockholms Fria

'Lagen kan användas mot allt som inte passar sig'

I stort sett utan reaktioner från media yrkade riksdagen i onsdags bifall till ett lagförslag som ger militären rätt att bruka tvång och våld mot civila. Det fick aktivister från gruppen Murbräcka att iklädda blodfläckade kläder genomföra en liggande protest utanför riksdagshuset.
- Vi är rädda för att lagen ska användas mot demonstrationer, sa en representant för gruppen.

Efter att militär öppnat eld mot strejkande arbetare i Ådalen 1931, med fem döda som resultat, instiftades lagar om en särskiljning av militära och polisiära befogenheter. Krigshandlingar skulle hanteras av militären, medan brottshandlingar skulle falla på polisens lott.

Kring denna uppdelning fanns länge ett brett konsensus, vilket bröts först den 25 april i år då en majoritet i justitieutskottet ställde sig bakom regeringens proposition om en lagändring. I onsdags klubbades propositionen igenom av riksdagen. Endast miljöpartiet och vänsterpartiet reserverade sig, med motiveringen att våldsmonopolet i fredstid bör vara förbehållet polisen.

I media har det varit märkligt tyst om den nya lagen. Vilket inte minst märktes under Murbräckas protest. De aktivister som inte spelade ihjälskjutna på marken delade ut flygblad till förbipasserande, av vilka de allra flesta var ovetande om vad kammaren bara timmar tidigare beslutat om. Allmänhetens okunskap var också anledningen till att aktivisterna inte såg något problem med att förlägga protesten till efter det att riksdagen fattat beslut.

- Möjligheten att påverka är ju ändå minimal. Det här handlar mer om att försöka väcka medvetenhet än om att ändra lagförslaget, sa en representant för Murbräcka till SFT.

Som fallet med flera andra nyligen instiftade eller föreslagna lagar har även denna presenterats som en del i kampen mot terrorismen. Polisen ska även fortsättningsvis ha huvudansvaret för att bekämpa terrorism i Sverige, men ska vid behov kunna be försvarsmakten om hjälp.

En sådan förfrågan ska gå genom regeringen, men i brådskande fall kan regeringens tillstånd ges retroaktivt. Sådana tillfällen definieras i propositionen som 'fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom'.

Från Murbräckas sida är man dock orolig för att militären i framtiden kommer att kunna sättas in mot proteströrelser och demonstrationer. Vad som är ett terroristbrott bestäms från politiskt håll, menar man.

- Definitionen av ordet terrorist är ganska flytande, och vi är oroliga för at det ska användas lättvindigt mot allt som inte passar sig. Att det i slutändan kommer att användas mot oss.

Fakta: 

Relaterade artiklar

Militären föreslås få bruka tvång och våld mot civila

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2021 Stockholms Fria