Borgarna ska rensa bort skyddsvärd graffiti | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Borgarna ska rensa bort skyddsvärd graffiti

Stadsmuseet har pekat ut graffitimålningen Fascinate från 1989 som skyddsvärd och Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att den ska bevaras när Bromsten industriområde rivs för att ge plats åt bostäder. Men stadens borgerliga majoritet är bestämd. Målningen ska bort, och om den ska flyttas får någon annan betala.

Graffitimålningen Fascinate uppfördes med ägarens tillstånd på en större industrifastighet i Bromsten 1989. Den betraktas av kännare som ett portalverk i Sveriges tidiga graffitihistoria och Stockholms stadsmuseum har pekat ut den som skyddsvärd.

Bromstens nedgångna industriområde ska nu rivas för att ge plats åt en ny stadsdel med bostäder, näringsliv och parker. I sin detaljplan över området föreslog stadsbyggnadskontoret att målningen skulle bevaras, dels på grund av dess estetiska värde, dels som en påminnelse om områdets industriella historia.

Detta föll dock inte Stockholms borgerliga majoritet i smaken. Enligt stadens hårdföra ”antiklotterpolicy” för såväl lagligt som olagligt uppförd graffiti med sig ytterligare skadegörelse och otrygghet.

– Stockholmare uppfattar graffitin på olika sätt, sade stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal till SVT inför det möte där detaljplanen skulle antas och målningens öde avgöras.

– Många tycker att den är otrygg. Inte målningen i sig naturligtvis, utan att den skapar en atmosfär för till exempel olagligt klotter.

Majoritetens resonemang har dock mött motstånd från oppositionen, som velat bevara målningen.

– Att påstå att konst är hotfullt tycker jag är väldigt underligt. Jag tycker att en muralmålning skulle förhöja området, säger miljöpartiets Cecilia Obermüller.

I det beslut nämnden fattade öppnades en liten möjlighet att rädda Fascinate för omvärlden. Men målningen har ingen plats i det nya Bromsten som ska byggas, om den anses skyddsvärd får den i sådana fall flyttas till annan plats.

På stadsbyggnadsroteln föreslår man att Stadsmuseet skulle ombesörja en sådan omplacering. Men museet har inte de ekonomiska resurser som skulle krävas.

– Nej, det kan jag inte tro att vi har, säger stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund. Och dessutom vill vi ju i första hand att den ska stå där den står, eller i vart fall i det området.

Fria Tidningars konstskribent Jacob Kimvall, som engagerat sig i målningens bevarande, håller med.

– Kulturhistoriskt gör den sig bäst på sin plats, och då ska det inte vara någon tillfällig opinionsvind som gör att den flyttas. Om det fanns antikvariska skäl vore det en annan sak, och då vore det inte heller samma slöseri med skattepengar.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2022 Stockholms Fria