Småpartier vill värna lokalt inflytande | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Småpartier vill värna lokalt inflytande

Medan mediernas intresse fokuseras på kampen mellan statsministerkandidaterna pågår ett mindre välbevakat valarbete i landets kommuner.

På söndag ställer 25 lokala partier upp till val i Stockholms läns 26 kommuner. 13 av dem har redan mandat i kommunfullmäktige.
Ofta har de bildats eftersom de etablerade riskdagspartierna uppfattats som arroganta och ointresserade av lokala frågor. När de lokala partier som ställer upp till val i Stockholms län själva får beskriva sina viktigaste frågor nämns demokrati och ökat medborgarinflytande påfallande ofta.
De etablerade riksdagspartiernas företrädare upplevs som arroganta och alltför lojala med moderpartiet, till nackdel för lokala intressen.

Enligt Jenny Madestam, doktorand vid Stockholms universitet med fokus på svensk politik, kan man av den rikliga förekomsten av lokala småpartier dra slutsatsen att riksdagspartierna brister i lyhördhet.
- Det är ett centrum/periferi-fenomen, det som beslutas på central nivå är inte alltid anpassat för lokal nivå, säger hon.
- De etablerade partierna har även på lokal nivå en central agenda, och det är ett problem även för dem själva.

Undersökningar visar att de lokala partierna har en positiv effekt på väljarmobiliseringen och ökar deltagandet. Jenny Madestam menar att de etablerade partierna även på lokal nivå har en tendens att vara fjärmade från sina väljare, medan småpartierna uppfattas som en del av den lokala gemenskapen.
- Det handlar ofta om att det är människor som man känner och som kan mobilisera privat. Det är jätteviktigt för väljarna att man känner den här kontakten, säger hon.
Stockholmspartiets partiledare Svante Linusson förväntar sig stora framgångar i valet och hoppas på röster från borgerliga väljare som är för trängselavgifter. Han menar att de övriga borgerliga partierna missat att lyssna på opinionen och att man där haft en konkurrensfördel som lokalparti. Det har varit enklare båda att snappa upp frågor och att ta ställning för dem:
- Jag vet många politiker i kommunfullmäktige som har ändrat åsikt för att partiledningen sagt åt dem att ha en annan åsikt. Vi har ingen överrock i form av ett riksparti, säger han.

Fakta: 

lokala partier I STOCKHOLMS LÄN
Aktion för Sigtuna kommun
Deltog för första gången i kommunvalet 1998 och erhöll två mandat. Vid valet 2002 förlorades ett mandat. Bildades som en reaktion på socialdemokratisk nedskärningspolitik och har sedan dess arbetat blocköverskridande för mer resurser till skolan och äldrevården.

Botkyrkapartiet
Bildades 1988 för att bekämpa mygel och maktmissbruk och har varit representerade i kommunfullmäktige sedan 1991, för närvarande med tre mandat. Förutom frågor som rör skola, vård och omsorg engageras partiet av miljö- och ekonomifrågor.

Demoex
Demoex, eller Demokratiexperimentet, bildades inför valet 2002 och lyckades ta ett mandat i Vallentuna. Partiets representant i fullmäktige röstar så som medlemmarna röstat på partiets forum. Medlemskap i partiet är gratis och det enda kriteriet är att medlemmarna är skrivna i kommunen. Har i dag 134 medlemmar.

Drevvikenpartiet
Ställer för tredje gången upp i kommunvalet i Huddinge, där partiet för närvarande är representerat med tre mandat. Kämpar för en delning av Huddinge i två kommuner, Huddinge Västra respektive Östra.

Framtid Väsby
Bildades inför valet 2002 men lyckades inte ta något mandat. Drivs av före detta nydemokraten Göran Clevensjö. Partiet säger sig vilja skapa nya former för medborgerlig dialog och ska arbeta för att beslut ska fattas i nära kontakt med väljarna.
Haninge Lokalparti
Bildades 1993 och hette då Väster-
haninge-Tungelstapartiet. Året därpå erövrade partiet fyra mandat i kommunfullmäktige, vilket i det senaste valet sjunkit till ett. Haninge Lokalparti vill arbeta för ökad närdemokrati och större lokalt inflytande i frågor som gäller infrastruktur och boendemiljö.

Jongleringspartiet
Ställer upp till val i landstinget och i Stockholms kommnun. Det nybildade partiet säger sig vilja verka för ökad jonglering 'i de sammanhang där det är möjligt, rimligt eller nyttigt'.

Lidingöpartiet
Lidingöpartiet har funnits i mer än 30 år och bildades ursprungligen för att avstyra planerade väg- och infrastruktursatsningar i kommunen. Arbetar främst med miljö- och skattefrågor och har fem mandat i kommunfullmäktige.

Nackalistan
Bildades i september 2005 och vill verka för medborgerligt inflytande, hållbar miljö, rättvis välfärd och integration. Företrädare för partiet är optimistiska inför morgondagen och tror på minst fyra mandat.

Nya arbetarpartiet
I fjol, det vill säga innan moderaterna lanserade sig själva som Sveriges nya arbetarparti, registrerades Nya arbetarpartiet i Upplands Väsby. Partiet består av avhoppade vänsterpartister och vill bedriva klasskampspolitik utan kompromisser.

Nya folkhemmet
Nya folkhemmet bildades efter en splittring i Nationaldemokraterna i Haninge.
Företrädare för partiet uppger att de vill vara ett svenskvänligt alternativ som skiljer sig från de 'nazianstrukna' partierna National- och Sverigedemokraterna.

Nykvarnspartiet
Föddes ur kampanjen Vision 2000 som kämpade för att Nykvarn skulle bli en egen kommun fristående från Södertälje. När målet uppnåddes 1997 bildades Nykvarnspartiet som i dag är kommunens största parti med tolv mandat. Vill arbeta tvärpolitiskt för Nykvarns bästa utan att behöva ta hänsyn till vad ett moderparti på riksnivå anser.

Nytta- och utvecklingspartiet
Nybildat parti med bakgrund i moderaterna. Vill höja lönerna för de lägst betalda i sjukvården, verka för högre moral inom det politiska systemet samt arbeta för ökat kommunalt självstyre.

Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun
Bildades i slutet av 1980-talet för att tvärpolitiskt värna de äldres intressen i kommunen. Arbetar i dag med frågor som rör vård, skola, omsorg och renhållning. Har två fullmäktigemandat och satsar på att erövra ytterligare tre.

Pensionärspartiet i Södertälje
Bildades i början av 1990-talet men är fri-stående från Pensionärspartiet i Nynäshamn. Arbetar för alla slags omsorgsfrågor samt för att krympa den kommunala administrationen. Har i dag två mandat.

Realpolitiska partiet
Enmansparti, verksamt i Haninge kommun sedan 2001. Vill bland annat göra Norviks hamn till en internationell transithamn.

Roslagspartiet borgerligt alternativ
Inför förra valet bildades Roslagspartiet som en reaktion på kommunal byråkrati i samband med att sommarstugeområden skulle ombildas till områden för permanent boende. Vill stoppa våldet och satsa på skolan. Har ett mandat men tror på framgångar i valet.

Samling för Sigtuna
Har funnits sedan 1971 och är sålunda Sveriges äldsta lokala parti. Ingår tillsammans med m, kd och fp i en borgerlig allians för Sigtuna. Verkar i övrigt för rättvis fördelning av skattemedel mellan kommunens olika delar, och i slutändan en kommundelning där Sigtuna stad bildar egen kommun. Har ett mandat i kommunfullmäktige.

Sollentunapartiet
Såg dagens ljus 1973 och drev då miljöfrågor relaterade till Järvafältet. Har i dag fyra mandat och vill verka för att förbättra den kommunala demokratin, närmiljöfrågor samt för att förhindra en utförsäljning av Sollentunahem.

Sorundanet
Sorundanet bildades 2004 och ställer upp till val i Nynäshamns kommun. Driver frågor om rättvis fördelning av kommunala resurser mellan stad och landsting och ökad närhet mellan medborgare och beslutsfattare. Är av miljöskäl emot planerna på en ny storhamn i kommunen.

Stockholmspartiet
I protest mot rivningen av stadens historiska miljöer och den ökande bilismen bildades Stockholmspartiet 1979. Sedan dess har partiet haft mandat i kommunfullmäktige fram till förra valet.De viktigaste frågorna är i år trängselavgifternas införande samt satsningar på kollektivtrafiken.

Tullingepartiet
Bildades i augusti i år. Anser att Tullinge missgynnas av Botkyrka kommun när det gäller anslag till skolor, omsorg och vägar. Vill verka för en kommundelning samt fler lokala folkomröstningar.

Ungdoms- och studentpartiet
Bildades i februari 2006 för att tillvarata just ungdomars och studenters intressen. Vill ha ungdomsrabatt på SL, skapa opinion kring ungas ohälsa samt verka för fler billiga lägenheter för unga.

Ö-partiet
Det upplevda demokratiska förfallet i Ekerö kommun resulterade i att Ö-partiet bildades 2005. Partiet vill verka för ökad demokrati och ökat inflytande för anställda och fackliga företrädare.

Österåkerspartiet
Borgerligt parti som bildades 1992. Vill rationalisera den kommunala verksamheten, på lång sikt minska kommunalskatten samt skapa ett företagarvänligt klimat. Eftersträvar god kontakt med medborgarna och har i dag två mandat.

Sammanställt av Ivar Andersen

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2019 Stockholms Fria