”Antirasismen ska genomsyra alla områden” | Stockholms Fria
  • Sissela Nordling Blanco.
Stockholms Fria

”Antirasismen ska genomsyra alla områden”

Stockholm ska bli bättre på att arbeta mot rasism och diskriminering. I dag beslutar kommunstyrelsen att staden ska ingå i ett antirasistiskt nätverk.

Stockholms stad höjer sina antirasistiska ambitioner. I dag den 18 mars fattar kommunstyrelsen beslut om att staden ska ingå i nätverket European coalition of cities against racism, som har 116 medlemsstäder i hela Europa. Fi:s gruppledare Sissela Nordling Blanco har drivit frågan.

– Det är ett nätverk med städer för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring mänskliga rättigheter och diskriminering. Det är ett väldigt viktigt steg framåt för staden att ingå i det här sammanhanget och se hur andra städer arbetar med frågorna, säger hon.

Att Stockholm ansöker om medlemskap i nätverket är särskilt passande den här veckan, menar Sissela Nordling Blanco. 21 mars infaller Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering.

– Vi ser hur rasismen och fascismen brer ut sig i Europa, det behövs kraftfulla insatser.

Så hur ska Stockholm arbeta konkret?

– Det handlar om att förankra antidiskrimineringsperspektivet i alla förvaltningar och nämnder. Där behövs utbildning och kompetenshöjning. Men först ska vi ta fram indikatorer för mänskliga rättigheter. Området har inte varit prioriterat tidigare, det är helt nytt. Men det är viktigt att kunna mäta hur det ligger till på olika områden och om det går framåt eller bakåt.

Sissela Nordling Blanco vill inte peka ut några särskilda delar av stadens verksamheter där det finns problem med rasism, utan menar att det handlar om strukturer.

– Det handlar inte om att peka ut enskilda verksamheter. Man måste höja kunskapen på alla plan och se hur man kan jobba förebyggande och främjande för att se till allas rättigheter och ge likvärdigt bemötande. Men vi har en segregerad stadsbild i Stockholm och Sverige har fått kritik från olika FN-organ för att inte ta hatbrott på allvar eller jobba tillräckligt för nationella minoriteter. Så det är både kommunala och rikstäckande frågor. I staden har vi fört in nya mål i budgeten, bland annat att skolan ska genomsyras av normkritiska och antirasistiska perspektiv.

Botkyrka är en kommun som redan är medlem i nätverket. Stockholms stad har varit i kontakt med kommunen.

Kan du säga något konkret som Botkyrka har gjort och som ni inspireras av?

– Det är lite tidigt än, men att man jobbar på central nivå och har anställda strateger. Det var något vi satte igång här också, vi ska bland annat anställa en MR-strateg.

Rådet för mänskliga rättigheter heter en annan del av stadens planerade antirasistiska strategi och frågan har drivits av Fi. Sissela Nordling Blanco är ordförande. Men i sista stund drogs ärendet tillbaka i kommunstyrelsen i dag. Alliansen är kritisk till utformningen. Enligt förslaget skulle rådets sakkunniga utses av en politisk beredning. Oppositionsborgarråd Lotta Edholm (FP) kallar det för stans ”första renodlade propagandaråd” och menar att politiker inte ska handplocka experter.

Där fick ni bakläxa.

– Vi ville tydliggöra några saker inför oppositionen, säger Sissela Nordling Blanco. Det betyder inte att rådet inte blir av. Men vi vill förklara hur det är tänkt, så vi ska boka in ett möte med borgarna så att de inser vikten av det.

Men ska rådet vara fortsatt politiskt tillsatt?

– Vi får återkomma till det.

Fakta: 

ECCAR

• European coalition of cities against racism initierades av Unesco 2004 och har för närvarande 116 medlemsstäder från hela Europa. Stockholms stad var med och startade nätverket men har senare gått ur. I Stockholms län är Södertälje, Salem och Botkyrka med sedan tidigare.

• ECCAR har tagit fram ett åtgärdsprogram i tio punkter. Det handlar bl a om att utveckla en regelbunden samverkan med lokala aktörer, fastställa mål och ta fram indikatorer för att analysera läget i kommunalpolitiken, öka informationen till allmänheten, verka för aktiva insatser mot diskriminering på bostadsmarknaden och arbeta för mångfald i kulturlivet.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Folkbildning für alle

SFT besöker Skarpnäcks folkhögskola som vill öka integrationen – bland annat med hjälp av Minecraft.

Hemnetknarkare – se hit!

Ett nytt program kompletterar dina hussökningar med valresultat, antal badplatser och vattenkvalitet i ett område.

© 2021 Stockholms Fria