”Ordningsvakter har för kort utbildning” | Stockholms Fria
  • Journalisten Kolbjörn Guwallius skriver en bok om ordningsvakter. "Inga kunskaper hinna sätta sig ordentligt", säger han om att utbildningen är endast tio dagar lång.
Stockholms Fria

”Ordningsvakter har för kort utbildning”

”Det sker hela tiden felaktigheter i ordningsvakters tjänsteutövning”, säger Kolbjörn Guwallius som har bevakat bevakningsbranschen i flera år.

I boken Grip till varje pris (2014) granskade journalisten Kolbjörn Guwallius rättsliga övertramp inom vaktbolaget CSG. Nu arbetar han med sin andra bok och den här gången handlar det om ordningsvakter.

Han är just nu i researchfasen och studerar allt från branschens historia och juridiska aspekter till enskilda övergrepp. Han säger att det i det aktuella fallet är svårt att bedöma om våldet är proportionerligt enbart utifrån videoklippet. Vakters ingripanden måste nämligen alltid sättas i proportion till hur stort hotet är.

Kolbjörn Guwallius menar samtidigt att filmen särskilt tycks visa att ingripandet mot Flavio Sjöström Flores ser ut att vara överdrivet.

– Som vanligt när det gäller sådana här filmer så börjar inspelningen lite för sent. Man kan alltså inte se om ingripandet är proportionerligt eller ej. När det gäller ingripandet mot den som filmar så ber ju ordningsvakten honom att flytta på sig i första hand, och brottar sedan ner honom. Men han ger honom ingen chans att backa och situationen på platsen förefaller så pass lugn att han hade kunnat ge det lite mer tid. Samtidigt går det inte att se hur nära han står eller hur situationen är i övrigt.

– Det finns tidigare rättsfall där det har bedömts vara rimligt att avlägsna en person som filmar ett ingripande, med ordningsstörning som grund, men här är det ju ett omhändertagande vilket är en större inskränkning. Så om det finns grund att ingripa för ordningsstörning förefaller ingripandet ändå vara både förhastat och för kraftfullt, givet det man kan uttyda av videon.

Mot bakgrund av ditt arbete med boken om ordningsvakter, blir du förvånad? Hur vanligt är detta?

– Det sker hela tiden felaktigheter i ordningsvakters tjänsteutövning, men flertalet gör rimligen rätt, annars hade vi hört om övergrepp hela tiden. Men rapporter som den här är lika gamla som yrket.

Kolbjörn Guwallius menar att det är uppenbart att det finns strukturella problem i branschen som man inte har lyckats lösa.

– Ett sådant kan vara den mycket korta yrkesutbildningen, tio dagar. Inga kunskaper hinner sätta sig på djupet. I vilket sammanhang en nyutbildad ordningsvakt börjar sin karriär verkar avgörande. När utbildningen är undermålig blir kollegor och rutiner desto viktigare. Det är också slående hur ordningsvakter ofta går fria när ord står mot ord, medan de kan fällas när en video tydligt visar vad som har inträffat.

Så film är ett starkt bevis i dylika sammanhang? Din rekommendation för att övergreppen ska minska är alltså att allmänheten bör börja filma tidigare?

– Ja, tydliga, stadiga videor kan utgöra mycket starka bevis jämfört med en utsaga. Ofta handlar det ju om mer än en ordningsvakt som gör ett ingripande mot en berusad person. Finns det inga vittnen eller videor är det nästan alltid ordningsvakternas version som gäller, oavsett om den är sann eller ej.

Han menar att det kan finnas ett inslag av kåranda i branschen, vilket försvårar rättvisa prövningar.

– Ordningsvakter som döms för misshandel blir i princip av med sitt förordnande och blir därmed arbetslösa i ett slag. Det vet alla som jobbar, därför kan det vara svårt att vittna mot en kollega.

Kolbjörn Guwallius råder allmänheten att oftare dokumentera vakters förehavanden.

– Börja gärna filma om du tycker att någonting är på gång. Det är inte värre än att filmen kan raderas om allt gick rätt till.

Rekommenderade artiklar

”Privatiserad polis allt vanligare”

Journalisten Kolbjörn Guwallius beskriver i nya boken Ordningsvakter en samhällsförändring där privata företag allt oftare tar över polisens uppgifter – nästan helt i det tysta.

© 2019 Stockholms Fria