Terrorism och islam – svårt att debattera på ett nyanserat sätt | Stockholms Fria

Debatt


Hans Andersson • Doktor i ekonomisk historia
Stockholms Fria

Terrorism och islam – svårt att debattera på ett nyanserat sätt

Hans Andersson har besökt en debatt i Tensta om terrorism och islam och berättar här om kvällen. Ett av hans främsta intryck är att överheten gärna vill bestämma hur debatten ska föras.

Den 8 oktober besökte jag Tensta träff för en debatt om terrorism och islam i Sverige – unga muslimer i förorten rekryteras till inbördeskriget i Somalia. Moderator var Nalin Pekgul, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och före detta Tenstabo. Inbjuden talare var terroristexperten Magnus Ranstorp, som (tillsammans med Josefine dos Santos) nyligen kommit med en rapport om hotet från de invandrartäta förorterna, utifrån en studie av Rosengård i Malmö.

En ungdomsledare och musiker vid namn Khadaffi har slagit larm om att åsiktskontrollanter hindrar folk från att komma in på de drogfria musikfester han anordnar, samt att skäggiga taxichaufförer från organisationen al Shabab försöker värva ungdomar för att åka till Somalia. Inledningsvis var alla rörande överens, utom en högljudd skara unga muslimer som buade åt det mesta och skrattade på olämpliga ställen, till Pekguls förbittring.

Ranstorp redogjorde för sin rapport och sade bland annat att det inte har varit deras uppgift att penetrera extremistgrupper och källarmoskéer, det är snarare något för polisen och socialtjänsten. Rapporten har blivit starkt kritiserad av de flesta utom Nyamko Sabuni, just för att ”forskarna” inte har talat med de boende i området eller med några muslimer över huvud taget utan bara med poliser, socialarbetare och lärare.

Awad Hersi från Miljöpartiet höll ett anförande där han gratulerade föreningen Tensta träff till att de tagit initiativ till denna intressanta debatt. Han berättade att han i Dubai träffat presidenten för Somalias övergångsregering, som sagt att ungdomar från väst är ett problem i Somalia. De vill inte alls ha dit några som löper risk att dödas i de fortfarande pågående striderna.

Problemet är dock inte att de åker dit, utan att de inte har tillräckliga möjligheter att leva med ett hopp om en bättre framtid här. De måste ges yrkesutbildning – det är vårt problem och ska inte skyllas på islam eller ungdomarna själva!

Pekgul hade en annan åsikt: grundproblemet är att ungdomarna inte får lyssna på musik på sina fester, de hindras av skäggiga åsiktskontrollanter. Detta väckte högljudda protester, många begärde ordet och talaren häcklades. Pekgul uppmanade till ordning, alla skulle få tala – i en minut var. Och alla måste visa tolerans, lyssna på varandra… (”du lyssnar ju inte på oss!”)

En av flera talare vid namn Mohammed framhöll att bilden av Rinkeby och andra stadsdelar inte stämmer – i själva verket är 98 procent av somalierna hårt arbetande (applåder). De ska inte svartmålas av någon så kallad terroristexpert. Andra fyllde i att man inte ska använda religion för att demonisera invandrargrupper, vad som borde analyseras är polisens arbete och attityder till invandrare. Det blev ganska mycket gapande och Pekgul blev allt surare…

Nalin Pekgul försökte begränsa talarnas utrymme: ”Gregor, håll i mikrofonen, de får bara prata i en minut var!”

Abdul (tar micken från Gregor): ”Nej, nej, jag går inte över gränsen, Inshallah! (skratt från ungdomarna) jag har forskarexamen men får inget jobb, för jag är svart och muslim. Måste nu arbeta som vanlig lärare.”

Pekgul: ”Tiden är slut, kom med en fråga!”

”Jag måste lägga grunden för min fråga – men får jag inte det så, ok, du är politiker och vad tänker ni göra för invandrarna när det gäller skola och jobb?”

Ordföranden i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Ann-Katrin Åslund, svarade inte på detta utan sade att här i Sverige har vi demokrati och religionsfrihet, barn måste få tänka fritt i Sverige (folk skriker: ”Varför säger du i Sverige, tror du inte vi vet var vi bor?”). Ska vi förstå måste vi lyssna… (”tror du att det bara är i Sverige det finns åsiktsfrihet?”).

En man framhöll att det inte finns några belägg för att al Shabab är kopplat till Al Qaida, och frågade att om nu islam är våldsbenäget, som Ranstorp säger – hur är det då med Afghanistan och alla de hundratals ungdomar som Sverige skickar dit för att slåss, vad har de/vi där att göra? Det här är ingen debatt – det är en attack! (ungdomarna jublar). Ranstorps rapport ska föreställa vetenskaplig men skulle inte bli godkänd som b-uppsats!

Någon ropar att de inte har sett några åsiktskontrollanter, för de finns inte.

Fatima från en muslimsk rättighetsförening säger att hon aldrig har varit på en mer onyanserad debatt. Muslimer uppfattas och utmålas som ett hot, men får knappt komma till tals. I Ranstorps rapport anges indikationer på radikalisering, extremism och fara för terrorism: utlandsresor (till vissa länder), ökat antal moskébesök, skägg, att titta på utländska tv-kanaler, ägna sig åt kampsport…

Sammantaget blev denna debatt ett ganska beklämmande exempel på hur överheten, även i form av invandrade sossekvinnor, gärna tar sig rätten att bestämma offentlighetens villkor.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Stockholms Fria