Bra undervisning är inte objektiv | Stockholms Fria

Debatt


Samuel Kazen Orrefur • Ordf. SSU-Sigtuna
Stockholms Fria

Bra undervisning är inte objektiv

SKOLAN I den svenska skolan lever ett gammaldags ideal kvar där läraren ses som en neutral kunskapsförmedlare som ska mata elever med färdigpaketerad kunskap. Kunskapspaketen måste vara så objektiva och neutrala som möjligt så att eleverna inte sväljer felaktig kunskap som kan komma att skada dem framöver.

Hela denna grundsyn är fundamentalt felaktig och bygger på okunskap om hur och varför en människa lär. Ingen lär utan motivation. Studiemotivation uppkommer när invanda idéer och föreställningar utmanas, problematiseras och sätts i nya perspektiv Undervisning bör provocera och relatera till elevens frågeställningar och erfarenheter för att vara relevant, meningsfull och stimulera till inlärning.

Grunden för inlärning är att ett känslomässigt engagemang finns kring ett ämne. Elevers val av gymnasieprogram och universitetsprogram beror nästan uteslutande på tidigare engagerade lärare som framställt sitt ämne som relevant, viktigt och intressant. För att undervisning ska kunna beröra eleverna måste läraren tycka till mycket själv, både om och i ämnet.

Ett åsiktsmässigt neutralt förhållningssätt till det egna undervisningsämnet är ofta förödande. Det skapar en tråkig atmosfär där endast allmänt vedertagna fakta presenteras. Detta kommer med stor sannolikhet radera ut elevernas engagemang för ämnet för all framtid. Värst av allt är att eleverna invaggas i en falsk trygghet om att auktoriteter har rätt och går att lita på. Istället för att ifrågasätta och tänka själv lär man sig att lita på och lyda allt som kommer ovanifrån. Eleverna får då en skev bild av verkligheten och luras på lärarnas åsikter under en täckmantel av påstådd objektivitet.

Det viktigaste elever bör få med sig från skolan är ett kritiskt förhållningssätt till tillvaron och ett starkt engagemang för olika frågor och ämnesområden. Det kräver att utbildningsväsendet anpassar sig till verkligheten, förkastar objektivitetstanken och låter eleverna möta olika lärare med olika åsikter som uttrycks tydligt under lektionstimmarna. Först då kan skolan bli riktigt spännande och lärorik.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2019 Stockholms Fria