Bred förankring i Husby | Stockholms Fria

Debatt


Mats Leander • Husby
Stockholms Fria

Bred förankring i Husby

REPLIK: HUSBY Billigt av Bo Sundin (M) att försöka vifta bort protesterna i Husby med att det handlar om ett femtiotal personer som styrs av Rättvisepartiet socialisterna (Stockholms Fria Tidning 21/1). Bosse torde vara väl medveten om att det möte, som föregick ockupationen av Husby träff, hade sammankallats av bland andra de lokala S-, V- och MP-föreningarna, PRO, Ungdomsföreningen Megafonen och Nätverket Järvas framtid, som – liksom undertecknad – är partipolitiskt obundet. I nätverket ingår flera personer från S, V och MP, varav några sitter i den stadsdelsnämnd som Bo Sundin är ordförande i.

Och trots att bara 62 personer i valkretsen där Husby träff ligger röstade på Moderaterna, så finns det även en och annan moderat bland nätverkets aktivister. Sant är att en av de aktivaste i nätverket, Arne Johansson, är socialistisk rättvisepartist – fast han var faktiskt bortrest och förhindrad att delta i själva ockupationen. Det håller inte att avfärda de tusentals Husbybor som skrivit på listor mot nedläggningen av vårdcentralen och planerna att riva gångbroarna över Norgegatan som socialistiska rättvisepartister. Och den tysta majoritet som Bo Sundin alltid stödjer sig på finns bara i hans hjärna.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Stockholms Fria