Blunda inte för den palestinska frågan | Stockholms Fria

Debatt


Monzer El-Sabini
Stockholms Fria

Blunda inte för den palestinska frågan

PALESTINA Idag lever mer än fyra miljoner palestinier i flyktingläger under miserabla förhållanden. I mer än 63 år har deras liv präglats av brist på ordentliga bostäder, vatten, arbete, dålig hälsovård och framför allt hopp om framtid.

De flesta palestinska flyktingar i arabvärlden och i Israel förvägras alla former av demokratiska och medborgerliga rättigheter som att rösta, frihet..., utbildning och hälsovård. Under de senaste åren har situationen för dessa flyktingar försämrats drastiskt, speciellt för dem i Libanon. Bidrag till förbättringar av flyktinglägrens vatten, avlopp och elektricitet har i stort sett upphört. Bidragen till skola och utbildning har minskat enormt mycket, vilket gör det omöjligt att bedriva en vettig undervisning. Med minskad andel elever och ökad analfabetism som följd.

Enligt FN:s resolution 194 från december 1948 har palestinska flyktingar som önskar återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar rätt att göra så vid första praktiskt möjliga tillfälle. Artikel 13 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter stadgar att alla har rätt till fri rörlighet inom varje stats gränser och rätt att lämna och återvända till sitt land. FN:s resolution 242 sedan år 1967 intygar behovet av rättvis och hållbar lösning av flyktingproblemet.

Israel vägrar hittills konsekvent att ta något som helst ansvar för det palestinska problemet. Vi palestinier kräver att Israel erkänner skulden och ansvaret för den palestinska katastrofen, Al-Nakba tragedin 1948 och dess konsekvenser , samt erkänner principen om rätten att återvända som en mänsklig rättighet. I syfte att läka de historiska såren och misstagen och som en upprättelse för de palestinska flyktingarna.

Omvärlden får inte blunda för problemet eller glömma dessa människors drömmar och kamp för att få återvända och skapa ett fritt och demokratiskt Palestina. Dessa palestinier väntar fortfarande trots alla de många år som gått på att få komma hem. Det finns inget som en palestinsk flykting vill hellre än att få leva i fred och odla sin jord.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Stockholms Fria