Marknaden kräver sina alfahannar | Stockholms Fria

Krönika


Mikael Nyberg
  • Börsfolk tar injektioner av testosteron för att våga ta större risker, skriver Mikael Nyberg. (Personerna på bilden har inte med artikeln att göra.)
Fria Tidningen

Marknaden kräver sina alfahannar

Det är usla tider i realekonomin. Men på börserna är det livat. Med hjälp av testosteron hålls den ekonomiska illusionen vid liv, skriver Mikael Nyberg.

Ringfingret ska vara längre än pekfingret. Annars krymper utsikterna till framgång i idrottskarriären, rapporterade tidskriften Idrott och kunskap för en tid sedan. Det har med testosteronet att göra, förklarar forskare. Klent med det manliga könshormonet i uppväxten ger kortare ringfinger och sämre placeringar i resultatlistorna. Statistiskt sett.

Dessa rön kommer strax att omsättas inom finansvärlden, om så inte redan skett.

Efter kraschen 2008, då föreställningen om den perfekta marknaden fick sig en nätt törn, fördjupade sig ideologerna i psykologiska mekanismer som skulle förklara missräkningen. Forskare vid Cambridgeuniversitetet kunde påvisa att våghalsiga börsmäklare i allmänhet har högre testosteronhalter än eftertänksamma. Följaktligen gällde det att justera könsfördelningen i branschen. Fler kvinnor skulle minska risken för dumdristiga affärer. Financial Times föreslog i en ledare, sannolikt på skämt, kastrering av manliga mäklare.

Men marknaden tolkar som alltid forskningsrönen på ett sätt som gagnar närmaste bokslut. För tillfället är det usla tider i realekonomin, där människor pysslar med profana ting som att producera livsmedel, tillverka bilar och skura golv. De stora monopolistiska koncernerna lägger sina vinster på hög. Sammanlagt har företagen i världen i dag över 4 000 miljarder dollar i sina kassor, 83 procent mer än 2003 (Financial Times, 25/9–13).

Investeringarna i produktion och infrastruktur kommer ingen vart i de rika länderna och massarbetslösheten består. Men på börserna är det livat. Centralbankerna, som genom outsourcing fått ta över den ekonomiska politiken, förser marknadsaktörerna med i det närmaste obegränsade krediter till i det närmaste obefintliga räntor. Givmildheten ger snabbt stigande priser på aktier och andra tillgångar.

Förr eller senare blir avståndet mellan de svindlande affärerna och en realekonomi i stillestånd för stort. Då stannar musiken, som bankiren Chuck Prince uttryckte det i november 2007. "Men så länge musiken är igång måste du upp och dansa", tillade han. Marknadens virvlar är inget för räddhågsna.

Allt fler mäklare och bankdirektörer vänder sig därför till läkare på Manhattans Upper West Side, skriver Financial Times, för att med injektioner av testosteron förvandla sig till alfahannar. Även kvinnor i branschen dopar sig. De ska bli mer självsäkra.

Och gynnsam differens mellan ringfinger och pekfinger blir en merit vid kommande tjänstetillsättningar.

© 2021 Stockholms Fria