Queer konst från New York intar Tensta | Stockholms Fria
  • LTTR-medlemmarna Emily Roysdon, K8 Hardy, Ginger Brooks Takahashi och Ulrike Müller.
  • En del av utställningen som består av bland annat tidskrifter, brev, fotografier och politiska pamfletter.
Stockholms Fria

Queer konst från New York intar Tensta

Konstgruppen LTTR ifrågasatte könsidentiteter och patriarkat på nya sätt. ”Vår kärna var den sociala energin”, säger medlemmen Ulrike Müller.

På Tensta konsthall pågår just nu utställningen Here we LTTR: 2002–2008. LTTR var ett queerfeministiskt konstnärskollektiv verksamt i New York i början av 2000-talet. Gruppens arbete resulterade bland annat i en serie uppträdanden och föreläsningar samt en årlig tidskrift.

På utställningen i Tensta visas för första gången deras samlade material.

– I utställningen har vi samlat de fem olika numren av tidskriften. Varje nummer öppnar sig som en blomma och släpper ifrån sig färger, former och ljud. Vi får även ta del av de event som omgav releaserna genom video- och fotomaterial, berättar Maria Lind, chef på Tensta konsthall.

Till varje nummer bjöd gruppens medlemmar in andra att skicka in bidrag och för varje utgåva antog tidskriften en ny skepnad, till exempel ett spiralblock eller ett LP-omslag. Varje nummer av tidskriften var ett konstverk i sig.

– Och det konstverket består i sin tur av andra konstverk i form av bilder, texter och olika föremål, säger Maria Lind.

Konstnärskollektivet arbetade med frågor kring könsidentiteter och patriarkala strukturer och ville utmana sig själva och sin omvärld. Gruppen bildades i kölvattnet av 9/11 då utrymmet för radikala grupper krympte. Det var viktigt att inte hamna i en rutin utan att hitta nya former och metoder.

– Kärnan i vårt arbete var en social energi. Vi ville inte fasta i tankar om hur människor förväntas vara och göra. Men LTTR var ingen protest, utan en strävan att skapa rum och utrymmen som fungerade på nya och annorlunda sätt, berättar medlemmen Ulrike Müller.

Att utställningen hamnade i Stockholm beror dels på att medlemmen Emily Roydson bor i Stockholm där hon arbetar som professor på Konstfack. Men främst beror det på Maria Linds eget intresse för gruppen. Trots att materialet i utställningen skapats långt bort i tid och rum menar hon att det är angeläget för oss stockholmare. De queera rummen tycks nämligen ofta vara tillfälliga och sakna kontinuitet.

– Många hbtq-platser i Stockholm har stängt på senare år. Hallongrottan, Copacabana, Roxy och Högkvarteret. Det finns inga givna ställen om man intresserar sig för de här frågorna och identifierar sig med den verksamheten och politiken, säger Maria Lind.

Genom att aktivera LTTR:s arbete här hoppas man sätta ljus på aktuella frågor för hbtq-personer i dag. Därför bjuder Tensta konsthall in konstnärer, forskare, aktivister och poeter för personliga läsningar av utställningarna, med fokus på det i materialet som har betydelse för just dem. Bland de inbjudna finns konstnärerna Mats Leidestam och Sofia Hultin, människorättsaktivisten Trifa Shakely och konstvetaren Julia Bryan Wilson, som har varit engagerad i LTTR.

LTTR har utformat installationen i Tensta konsthall tillsammans med arkitekten Sara Brolund de Carvalho.

Fakta: 

LTTR

• Ett queerfeministiskt konstnärskollektiv verksamt i New York under början av 2000-talet som bland annat gav ut en årlig tidskrift. Medlemmarna var Ginger Brooks Takahasi, K8 Hardy, Emily Roysdon och Ulrike Müller.

• Förkortningen LTTR fick en ny mening för varje nummer av tidskriften, till exempel Lesbians To The Rescue, Listen Translate Translate Record och Lesbians Tend To Read.

• Utställningen Here We LTTR: 2002-2008 på Tensta konsthall pågår till den 27 september.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria