Satsningar på spår och vägar för 95 miljarder | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Satsningar på spår och vägar för 95 miljarder

Länsstyrelsen har nu tagit fram planen för den regionala transportinfrastrukturen. 95 miljarder kronor satsas på väg- och spårtrafik mellan 2010 och 2021. Förbifart Stockholm får mest pengar men många satsningar görs också på nya spårvägsförbindelser för att klara ett växande Stockholm men samtidigt ta hänsyn till miljön.

Nu har planförslaget för Stockholms väg- och spårtrafik fram till år 2021 tagits fram. 95 miljarder kronor är den sammanlagda summan för projekten inom Stockholms län.

Tre delar av förslaget skiljer sig mot remissutgåvan. Bland annat satsas 500 miljoner kronor på att påbörja en etappstart av Spårväg syd, 100 miljoner avsätts till den nya spårbundna förbindelsen till Nya Karolinska/Solna och 2 miljarder kronor avsätts för tidigareläggning av Mälarbanans inre del Tomteboda-Barkarby.

– Eftersom Stockholm hela tiden växer måste vi satsa stort och även tänka framåt på kommande år. Vi måste tänka att vi ska satsa ungefär lika mycket pengar var tionde år. Genom stora satsningar på både väg- och spårprojekt skapar vi en bra balans, säger landshövding Per Unckel.

Planen innefattar ungefär 60 olika åtgärder i form av spår-, väg- och kollektivtrafiksatsningar.

Den största satsningen är projektet Förbifart Stockholm som får 27,6 miljarder kronor och den största spårsatsningen är Citybanan som beräknas uppgå till en kostnad av drygt 18 miljarder kronor.

Satsningarna på väg och spår delas ungefär lika på cirka 55 miljarder kronor vardera.

– Jag vill inte välja vilken satsning som är den viktigaste. Visst går mest pengar till Förbifart Stockholm men sedan får man räkna ihop de pengar som vi lägger på hela nätet med nya tvärbaneförbindelser. Vi flyttar trafiken från vägar till spår. Alternativet skulle vara att istället satsa på busstrafiken men tvärbanan är mer miljövänlig. Dessutom väljer folk tvärbanan i stor utsträckning och vi måste lyssna på folket, säger Per Unckel.

Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd, är skeptisk till länsstyrelsens planförslag.

– Länsstyrelsen har verkligen försökt med alla medel. De har knackat in tvärbanan och spårförbindelser och att vara klimatfrämjande men samtidigt satsar de på stora motorvägsprojekt som Förbifart Stockholm vilket kommer att öka koldioxidutsläppen kraftigt. Vi står inför ett vägval där man måste välja vad man ska prioritera. Vi säger kollektivtrafiken och miljön först.

Och förra veckan kom Miljöpartiet ut med sitt eget förslag till en plan för Stockholms infrastrukturtrafik 2010–2021. De vill sumpa motorvägsprojekten och satsa stort på kollektivtrafiken. Genom att använda sig av investeringspengarna från stora motorvägsprojekt räknar de med att få ut flera miljarder till trafiksatsningarna. De vill också höja trängselskatten och införa nya trängselskatter vid Essingeleden.

Per Unckel tycker inte att Miljöpartiets kritik är befogad. Han menar att satsningarna är nödvändiga.

– Miljöpartiet har inte framfört andra krav tidigare. Men att de inte vill ha förbifarten innebär att de vill att all biltrafik ska gå genom stan vilket ökar utsläppen där. Vi tror att man måste hitta en bra balans mellan vägprojekten och de många satsningarna på spårtrafik för att klara av att skapa en bra, miljövänlig trafik för ett växande Stockholm.

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a></h2>

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Sämre skydd för naturreservaten

Skötseln och tillsynen av stadens naturreservat har försämrats kraftigt jämfört med tidigare år. Endast två av stadens åtta naturreservat anses ha god bevarandestatus. En orsak är att Fornminnesgruppen, som tidigare hade ansvar för skötsel av reservaten, har lagts ner.

Nya regler gör det lättare att få igenom folkomröstning

Sedan årsskiftet gjordes ändringar i kommunallagen så det ska bli lättare för medborgarna att få till folkomröstningar. Många är positiva till ändringen men Alternativ stad, som vill folkomrösta om förbifarten, ser flera problem med ändringen.

Risk för trängsel på förbifarten

Trots att ett av syftena med Förbifart Stockholm är att lösa trängseln i Stockholm såfinns det risk för köbildning redan 10 till 15 år efter att vägen har invigts. Göran Folin, Alternativ stad, är inte förvånad över vad Trafikverkets siffror visar.

”Oklart hur man ska nå koldioxidmålet”

På tisdagen antog landstingsfullmäktige den nya regionplanen. Föreningen Alternativ stad tycker att de klimatmål som satts upp är bra men tror inte att de kommer att kunna uppnås.

Folkomröstning om Förbifarten

De rödgröna har kommit överens om vägprojektet Förbifart Stockholm. Det kommer att bli en folkomröstning om förbifarten om de vinner höstens val.

© 2021 Stockholms Fria