Kommentar: Lågt intresse om sjuknärvarons effekter | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Kommentar: Lågt intresse om sjuknärvarons effekter

Intresset för att analysera vilka effekter sjuknärvaro har på människor och samhälle tycks mycket lågt. När vi ringde runt för att hitta undersökningar och analyser bland myndigheter och intresseorganisationer blev resultatet noll.

Försäkringskassan har inget om sjuknärvaro, men väl högvis av analyser och statistik om sjukfrånvarons effekter.

Arbetsmiljöverket, som har till uppgift att utreda och föra statistik över arbetsmiljö¿olyckor, har inga uppgifter om sambandet mellan arbetsplatsolyckor och sjuknärvaro.

Svenskt näringsliv, som brukar ha svar på allt, har inte heller de något att säga, men väl om sjukfrånvarons effekter.

Just Svenskt näringsliv beställde i början av 2000-talet en opinionsundersökning. I undersökningen ingick frågor som hur medborgarnas attityder till sjukförsäkringen är och i vilka situationer de använde sjukskrivningar.

25 procent tyckte att det var helt rätt att sjukskriva sig om man mår dåligt på grund av problem i familjen.

Fem procent uppgav att de varit hemma någon dag under det senaste året, utan att vara så sjuka att de inte kunnat jobba.

60 procent uppgav att de gått till arbetet trots att de borde ha stannat hemma. Trots att det var många gånger fler som uppgav sjuknärvaro var det inget Svenskt näringsliv uppmärksammade. Inte eller ledarsidor eller politiker. Istället hängde de flesta på Svenskt näringsliv och den efterföljande debatten kom att handla om ”fuskarna” och att svenskarnas attityd till sjukskrivningen hade förändrats.

Debatten ledde till utredningar, hårdare regler och ökad kontroll av de som sjukskrev sig.

När jag pratar med Gunnar Aronsson, professor vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet, problematiserar han ytterligare.

– Det finns fler problem, ta till exempel när man mäter sjukfrånvaro på en arbetsplats. Då tolkas låg sjukfrånvaro som något positivt, men vad säger den om sjuknär¿varon?

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

© 2021 Stockholms Fria