Stockholms Fria

Tuffare sociala krav vid offentliga upphandlingar

Alliansen i Stockholm vill införa tuffare och obligatoriska sociala villkor när staden i framtiden upphandlar varor och tjänster. Ett beslut väntas bli klart efter sommaren.

I en debattartikel i Dagens samhälle går de fyra borgerliga partierna i stadshuset ut och berättar att en ny upphandlingspolicy är på gång för Stockholms kommun. De skriver att ”staden ser det som ytterst angeläget att de leverantörer staden anlitar följer grundläggande mänskliga fri- och rättigheter”. De vill införa krav på att arbetstagare tillförsäkras minimilöner och att arbetstagare inte diskrimineras.

Om det innebär att staden till exempel kommer kräva kollektivavtalsliknande krav är inte klart. Förslaget är ute på remis och beräknas komma upp i fullmäktige först efter sommaren.

Enligt Sten Nordins presskontakt, Aaron Korewa, innehåller den nya policyn obligatoriskt krav på samhällsansvar vid upphandlingar under vissa förutsättningar. Vad vissa förutsättningar innebär vill han inte närmare gå in på, utan hänvisar till att förslaget är ute på remiss.

Ni har tidigare hänvisat till juridiska svårigheter när det ”höjts röster” för hårdare sociala krav. Vad har förändrats?

– Det är fortfarande juridiska svårigheter med att ställa krav på samhällsansvar på det sättet som framgår av debattartikeln, men tendensen inom EU-rätten är att möjligheterna ökar att ställa sådana krav.

Är det fel att påstå att Teliasoneras affärer med diktaturer har påverkat?

– Telias agerande satte fokus på en för staden viktigt fråga. Vi ansåg att det var angeläget att utreda vilka möjligheter staden har att ställa krav på samhällsansvar i upphandlingar.

Men redan i höstas, när en ny upphandlingen av telefonitjänster drog i gång, ställdes nya krav i upphandlingen. För första gången användes ISO 26000 i en upphandling.

– Stockholms stad ställde krav i enlighet med ISO 26000 för socialt ansvarstagande, att anbudsgivarna skulle svara på om de uppfyllde kraven med ja eller nej, berättar Anette Holm, IT-direktör och ansvarig för upphandlingen av telefonitjänster.

I slutet av mars blev telefoniupphandlingen klar och som segrare stod återigen Teliasonera, som var det enda företag som hade lämnat anbud. Enligt Anette Holm anlitade Teliasonera en extern part, Tofuture, som fick till uppgift att kontrollera om Teliasonera levde upp till ISO 26000, vilket Tofuture kom fram till att de gjorde.

Den nya upphandlingspolicyn väcker en viss, om än positiv, förvåning hos oppositionen.

– Det visste jag inte, men det är varmt välkommet. Vi har lagt ett flertal motioner genom åren om det, säger vänsterpartisten Ann-Margarethe Livh.

Ann-Margarethe Livh hoppas på att den nya policyn kommer innehålla krav på kollektivavtalsliknande regler och att det även gäller underleverantörer.

– Det har vi föreslagit flera gånger.

Men det kanske de gör denna gång?

– Det får vi verkligen hoppas

Fakta: 

ISO 26000 har utvecklats av representanter från näringsliv, konsumentföreningar, ideella organisationer och myndigheter. Den blev klar hösten 2010. ISO 26000 är en vägledande standard, inte certifiering, vilket den också fått stark kritik för, bland annat från Amnesty Business Group.

Standarden innehåller sju grundprinciper som ska genomsyra det sociala ansvarsarbetet: Transparens, Etiskt uppträdande, Respekt för intressenterna, Respekt för lagen, Efterlevnad av internationella uppförandenormer och Respekt för mänskliga rättigheter.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

© 2024 Stockholms Fria