Stockholms Fria

Allt färre söker ekonomiskt bistånd – trots högre arbetslöshet

Trots hög arbetslöshet och trots att en lägre andel av de arbetslösa får A-kassa eller ALFA-kassa söker rekordfå stockholmare försörjningsstöd.

Trenden håller i sig. För tredje året i rad minskar antalet stockholmare som söker försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). Det visar en rapport, ”Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning”, från Sweco och Stockholms stad.

2012 sökte 18 850 hushåll försörjningsstöd, vilket är nästan 1 000 färre än året innan. Detta trots att arbetslösheten ökat och trots att en större andel av de arbetslösa går utan ersättning från A-kassa och ALFA-kassa.

Rapporten ger inga svar på varför att allt färre söker försörjningsstöd, trots att siffror pekar på att det borde vara tvärtom. Fredrik Jurdell, kommunikationsansvarig på socialförvaltningen kan inte säga vad det beror på.

– Det finns nog många skäl, men då spekulerar man och är nästan inne på det politiska området. Som tjänsteman kan man egentligen bara säga att så är det.

Han får medhåll från sin kollega Annelie Sjöberg, som jobbar övergripande med ekonomiskt bistånd på socialförvaltningen.

– Vi kan bara spekulera kring det. Vi har inte heller fått något uppdrag från politikerna att förklara varför det är så. Det skulle nog krävas en statlig utredning för att ta reda på det.

Vänsterpartiet, tror att en bidragande orsak är att det har blivit svårare att få försörjningsstöd.

– Jag tror att en stor orsak är att det har blivit svårare att få försörjningsstöd, att avslagen ökar och därför söker färre hjälp, berättar Karin Rågsjö, vice gruppledare för Vänsterpartiet.

Enligt rapporten ökade andelen sökande hushåll som inte fick någon ekonomisk hjälp alls något. Jämfört med 2011 var dock förändringen ”relativt oförändrad”, enligt rapporten. Ökningen var ett tiotal fler hushåll 2012 än 2011.

Räknar man även med de som både fick ”avslag och bifall”, de som till exempel pengar till hyra och mat men avslag för SL-kort, slås ett nytt rekord. 77,9 procent av de sökande fick avslag någon gång under året. Det är den högsta nivå som någonsin uppmätts.

 

Statistik från Sweco/Stockholms stad

Statistik:
Arbetslöshet och
ekonomisk bistånd.

Även andel av de arbetslösa som står utan ersättning från A-kassa eller ALFA-kassa når också rekordnivåer. I början av 2007 hade runt 20 procent A-kassa eller ALFA-kassa. I slutet av 2012 hade den siffran stigit till nästan 40 procent. En förklaring till den stora ökningen kan vara att arbetslösheten steg under samma period, från cirka 2,5 procent 2007 till på cirka 3,5 procent 2012.

Moderaterna presenterade rapporten i mitten av maj under rubriken ”Rekordfå personer i Stockholm beroende av ekonomiskt bistånd”. Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har inte något svar på frågan varför antalet ansökningar minskar.

– En svår fråga. Jag kan inte svara på varför det är så, men jag tycker att Vänsterpartiet gör det enkelt för sig genom att säga att det beror att avslagen ökat.

Anna König Jerlmyr berättar att hon har ett stort företroende för att stadens socialsekreterare ser till att de som behöver ekonomiskt bistånd också får det.

– Vi har inte en politisk idé där vi vill försvåra för männniskor, utan vi tycker att de som har rätt till bistånd också ska få det.

Har inte ni ett ansvar att ta reda på varför färre söker?

– Det är väldigt svårt att göra sådana utredningar. Det viktigaste är att vi följer upp att de som söker och har rätt till ekonomiskt bistånd också får det.

Anna König Jerlmyr menar att det finns flera positiva nyheter i rapporten. Som att den vanligaste orsaken till att människor inte längre är beroende av ekonomiskt bistånd är att de har börjat arbeta.

– Jag tycker det är viktigt komma ihåg att den vanligaste orsaken till att folk går till egen försörjning är arbete.

Om man läser rapporten minskade den gruppen något 2012 jämfört med 2011.

– Det är fortfarande den vanligaste orsaken. Att allt färre är beroende av ekonomiskt bistånd gör att vi kan fokusera än mer på de som står allra längst från arbetsmarknaden och öka våra ansträngningar för den grupp som vi ser lever i ett långvarigt bidragsberoende.

Fakta: 

Antal hushåll som sökte ekonomiskt bistånd:

2007 ansökte 21 700

2008 ansökte 20 000

2009 ansökte 20 300

2010 ansökte 20 200

2011 ansökte 19 780

2012 ansökte 18 850

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

© 2024 Stockholms Fria