Öppet uppslagsverk på väg att gå förbi NE | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Öppet uppslagsverk på väg att gå förbi NE

I år kommer den svenskspråkiga versionen av det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia att bli större än National- encyklopedin. Uppslagsverket som vem som helst kan redigera växer snabbare än någonsin.

När denna artikel skrivs innehåller svenska Wikipedia 143 765 artiklar. Innan tryckpressarna har rullat och tidningen har nått sina prenumeranter kommer omkring 600 nya artiklar att ha skapats. Nationalencyklopedin innehåller cirka 170 000 artiklar, och med nuvarande takt kommer Wikipedia att överträffa det innan sommaren är slut.
Till skillnad från traditionella uppslagsverk bygger Wikipedia på öppenhet. Det är fritt fram för vem som helst att skapa eller redigera artiklar. Wikipedia är helt beroende av frivilligt deltagande och det finns ingen annan redaktion för uppslagsverket än det samlade kollektivet av användare.
Ett honnörsord på Wikipedia är 'Var djärv!', och man skulle kunna tro att resultatet av det skulle bli ett sammelsurium av mer eller mindre pålitliga, och mer eller mindre relevanta, uppgifter. Men majoriteten av de snart 150 000 artiklarna är välskrivna och korrekta.

När Wikipedia startades i USA 2001 var det tänkt som ett komplement till det mer traditionellt författade nätuppslagsverket Nupedia. Tanken var att Wikipedia skulle vara en plats för 'amatörer' att bidra med material som efter en noggrann granskningsprocess kunde infogas i Nupedia, som skrevs och redigerades av experter.
Men Wikipedia växte snart ifrån Nupedia och det visade sig att fördelarna med en öppen encyklopedi övervägde bristen på granskning. År 2003 lades Nupedia ner, samtidigt som Wikipedia fortsatte att växa. Och för några veckor sedan skrevs den miljonte artikeln på engelska Wikipedia. Den handlar om järnvägsstationen Jordanhill i västra Glasgow.
Den svenskspråkiga versionen av Wikipedia startades bara några månader efter den engelska, men den låg länge i skuggan av susning.nu, ett svenskt wikiuppslagsverk som vid en tidpunkt var världens näst största. Men susning, som var något mer anarkistiskt och experimentellt än Wikipedia, fick med tiden allt större problem med klotter, och hade inga effektiva verktyg för att stoppa sabotörer. Det ledde till att susning låstes för redigeringar i april 2004.

Visserligen förekommer det klotter även på Wikipedia, men det finns funktioner för att stänga av oseriösa användare, och de allra flesta användarna är seriösa, vilket innebär att klottrare snabbt avslöjas och artiklarna återställs. Mer kontroversiella redigeringar tas upp till diskussion, liksom artiklar av tveksamt allmänintresse.
Nyligen blev Wikipedia förstasidesnyhet i Aftonbladet, sedan en användare pekat ut kungens far, Gustaf Adolf, som nazisympatisör. Det var ett typiskt exempel på en kontroversiell redigering som redan innan den uppmärksammades i medierna hade tagits upp till diskussion på artikelns diskussionssida. Efter Aftonbladets publicering intensifierades diskussionen och resultatet blev en mer neutral formulering.
Än så länge finns svenska Wikipedia bara på nätet, men eftersom allt material är fritt att användas av vem som helst finns det inget hinder för att ge ut uppslagsverket i bokform. Sådana planer finns för den tyskspråkiga wikipedian. Förlaget Zenodot har gett sig på det ambitiösa projektet att trycka Wikipedia i 100 band. En redaktion ska bearbeta artiklarna och i oktober i år kommer den första delen av vad förlaget själva kallar 'kanske det största äventyret i förlagsvärlden hittills under 2000-talet'.
Ett äventyr, visst, men många Wikipedia-användare skakar nog på huvudet åt idén. Nog har ett uppslagsverk i bokformat sina fördelar, men den stora tjusningen med Wikipedia - det fria flödet, de blixtsnabba uppdateringarna, de livliga diskussionerna och de spretande länkarna - kommer givetvis att gå förlorade.

Fakta: 

Wikipedia
Wiki är ett hawaiianskt ord som betyder 'snabb'. I internetvärlden syftar wiki på webbsidor som kan redigeras av användarna själva.
Wikipedia startades av Larry Sanger och Jimmy Wales 2001. Projektet drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation.
Wikipedia finns på 123 språk, varav de största är engelska, tyska, franska och polska. Den svenskspråkiga wikipedian är den sjätte största.
Svenska Wikipedias första artikel om Stockholms Fria Tidning skapades den 10 februari 2003.
Svenska Wikipedia hittar du på http://sv.wikipedia.org

Rekommenderade artiklar

© 2019 Stockholms Fria