Pälsklädda vänner ger läsro | Stockholms Fria
  • Relationen som skapas när en hund lyssnar kan göra att barnet hittar sin läsro.
  • Helene Ehriander är en av initiativtagarna till projektet Bokhunden och Astrid Lindgren.
  • Det behövs vissa egenskaper hos hundar som vill bli bokhundar. Att tycka om barn är en merit. Samt ett outsinligt tålamod. Arabella har allt som krävs.
Fria Tidningen

Pälsklädda vänner ger läsro

Många är de metoder som prövats i syfte att få mindre läsvilliga barn att öppna en bok. Och även den som är läslus kanske tycker det är jobbigt att behöva läsa högt. Men om du får läsa tillsammans med en gosig hund?

Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap vid Växjö universitet, tror starkt på hundens förmåga att skapa en trygg läsmiljö för barn. Tillsammans med gymnasieläraren Anna Nilsson startade hon för ett par sedan projektet Bokhunden och Astrid Lindgren, som utbildar så kallade bokhundar som ska kunna användas som en pedagogisk resurs på skolor.

– Vi hade länge haft en tanke om att en dag förena våra intressen litteratur, djur och barn, säger Helene Ehriander

Astrid Lindgren och hennes syn på barn, djur och läsande står som inspiration för projektet.

– Hon var en person som talade för dem som inte kunde göra sin röst hörd, nämligen barn och djur, och hon drev läsfrämjande arbete på många plan.

Vad gör då en bokhund kan man fråga sig? Genom att finnas intill och vara uppmärksam på barnet kan hunden få läsningen att kännas roligare och mindre kravfylld. Det är alltid bara en hund och ett barn i taget – med finns dock alltid hundens ägare, som samtidigt är pedagog, och en annan vuxen.

Den växande gruppen av barn med dyslexi är projektet Bokhunden särskilt angelägna om att kunna hjälpa, men det kan lika gärna handla om barn som ogärna högläser på grund av andra anledningar, kanske blygsel eller dålig självkänsla.

– Med hjälp av hundarna kan de få modet och kraften att göra det, säger Helene Ehriander. Och lugnet att koncentrera sig på läsningen. Närkontakten med djur frisätter hormonet oxytocin som gör oss mer harmoniska.

Hunden kan också fungera som ett pedagogiskt verktyg.

– Om barnet till exempel har läst ett svårt ord, så kan den vuxna säga något i stil med, jag tror inte Bella förstod, ska vi hjälpas åt att förklara? Då blir barnet den suveräne, den som kan något, även om man får hjälpa till. Det finns ingenting av prestation eller dömande, det ska bara vara lustfyllt. Ofta sitter barnet med en hand i hundens päls. Om barnet tycker det är tungt, kan man rikta fokus mot hunden en stund, och säga att den vill bli kliad.

Att vara bokhund är ett krävande uppdrag. Helene Ehriander är noga med att understryka vikten av gedigen träning och utbildning av hunden.

– En hund är inriktad på att kommunicera med sin ägare. Vi jobbar med att hunden ska kommunicera och vända sig mot barnet och kunna arbeta på tysta kommandon. Den ska ju inte störa läsningen. Samtidigt ska hunden ska vara aktiv, och vara så pass motiverad och kompetent att den kan arbeta utan omedelbar belöning.

Den uppenbara nackdelen med bokhund är att metoden utesluter barn med allergier.

– Det kanske inte passar precis alla barn, och de ska inte behöva komma i kläm, säger Helene Ehriander. Vi har ett samarbete med Astma- och allergiförbundet och är noga med att inga hår lämnas i korridorerna, och vi arbetar i ett särskilt rum med egen ingång

Wallåkraskolan utanför Helsingborg har under våren börjat att testa läsning med bokhund. Malin Olofsson, lärare för en 2-3:a, berättar att barnen varit ”jättetaggade”. Själv har hon dock varit lite kritisk till idén.

– Jag är ingen hundmänniska och så är det svårt att se resultat direkt. Men kan jag hjälpa ett enda barn så är det en vinst.

På Wallåkraskolan har de barn som velat och kunnat fått läsa sin läsläxa för hunden.

– Det har gått jättebra, säger Malin Olofsson. Efteråt fick barnen skriva till hundarna, de satte igång direkt. Jag ser glädjen hos barnen, att läsa för hunden ger ett lugn. Vi ska mäta resultaten till hösten och se vilka elever som kan behöva den extra motivation som hundarna kan ge.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria