Stockholms Fria

Miljoner till kemikalietester utan djurförsök

I dag pågår storskaliga test av tiotusentals kemikalier för att undvika risker för miljö och hälsa. Baksidan: miljontals djurförsök. Men det finns andra metoder. Nu har Swetox i Södertälje, som är ett samarbete mellan elva svenska universitet, fått 13 miljoner kronor från EU-kommissionen för att utveckla kemikalietester utan djurförsök.

Hanna Westerlund

Kemikalier finns till exempel i läkemedel, kosmetika, livsmedelstillsatser och inom jordbruket. För att minska risker för hälsa och miljö skärpte EU sin lagstiftning 2007. Före 2018 ska omkring 30 000 kemikalier som redan finns ute på marknaden riskbedömas. Mellan sex och åtta miljoner försöksdjur förväntas användas för att göra testerna.

– I dag görs djurförsök för att det saknas acceptabla alternativ, säger Ian Cotgreave, professor i toxikologi vid Karolinska institutet.

Han är också vetenskaplig strateg vid Swetox, ett forskningssamarbete mellan elva universitet med hjärtat i Södertälje. Swetox har nu fått 13 miljoner i forskningsanslag från EU, som ska användas till kemikalietester utan djurförsök.

Vissa alternativa tester är redan i bruk, som att undersöka hudirritation på celler framodlade i provrör istället för på kaniner. Stamcellsforskning och andra vetenskapliga genombrott har skapat nya förutsättningar för alternativa metoder.

Men en viktig bit som saknas innan testen börjar användas i stor skala är validering, alltså en försäkran om att testen är tillförlitliga. Ett arbete som är mindre prestigefullt än att bygga nya stamcellsmodeller, menar Ian Cotgreave.

– Vi kommer att validera test för ett större antal kemikalier med realistiska exponeringsnivåer, främst i redan existerande modellsystem. Vi behöver inte bygga nya Rolls royce hela tiden, utan nu ska fokus ligga på att skapa verktyg som faktiskt kan användas inom en rimlig framtid.

Förutom kemikalielagstiftningen och de vetenskapliga framstegen nämner Ian Cotgreave den folkliga opinionen som en orsak till satsningen på testmetoder utan djurförsök.

– Fler och fler ställer frågan om djurförsök är nödvändiga. Den nya kosmetikalagstiftningen som förbjuder användandet av försöksdjur kom till efter en längre period av etisk debatt och lobbyverksamhet från stora delar av samhället, säger han.

Lagstiftningen för kosmetika ändrades 2011 och sedan dess har industrin pumpat in stora summor för att forska fram alternativa metoder. Men från statens sida är intresset svalt, tycker Ian Cotgreave.

– Det är förkastligt hur lite pengar som läggs i Sverige på det här. Några miljoner om året räcker inte långt! De 13 miljoner som projektet nu har fått är inte någon enorm summa men det är mer än bara pengar. Det är ett väldigt viktigt nätverk som innebär stora möjligheter för svenska forskare.

39 internationella universitet, myndigheter och företag samarbetar kring utvecklandet av alternativ till djurförsök i det nya EU-finansierade projektet. Den totala budgeten är motsvarande 280 miljoner kronor.

– Alla måste hoppa samtidigt. Det nya projektet tar oss viktiga steg närmre införlivande av djurfria testmetoder inom kemisk hälsoriskbedömning. Vi hoppas på fortsatt samarbete.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria