Fördjupning


Frida Bank
  • Förlossningsvården i Stockholm får 15 miljoner kronor extra för att klara sommaren.
Fria.Nu

Störst oro inom förlossningsvården

BB Sophia har precis stängt. Sju enheter ska bli sex och samtidigt ska sjukhusen lösa bemanningen under kommande semestermånader.

Hos vårdpersonalen i Stockholm är oron inför sommaren stor. Särskilt påtagligt är det inom förlossningsvården. BB Sophia tog emot sin sista förlösande kvinna i mitten av maj och tidigare i år stängde Södra BB. På BB Sophia föddes det runt 70 barn i veckan. Nu ska förlossningsplatserna fördelas mellan de andra enheterna i länet.

– Situationen är värre än någonsin. Många är väldigt oroliga över hur det ska gå i sommar, säger Gunilla George, vice ordförande på Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

Nyligen meddelade landstinget att de skjuter till 15 miljoner extra till förlossningsvården för att klara sommaren. Anna Nergårdh, chefläkare vid Stockholms läns landsting, beskriver situationen som en utmaning som kräver mycket samarbete mellan länets kliniker.

– Klinikerna får mer pengar, de har utökat lokalerna och rekryterat fler medarbetare men de behöver ännu fler. Det får vi kompensera för genom att samarbeta tätt och använda våra kliniker klokt. Till exempel genom att mammorna bara får välja bland kliniker som har plats så att vi använder alla resurser i länet, säger hon.

Även inom andra verksamheter saknas det personal.

– Det är framförallt våra akutsjukhus som har haft utmaningar att rekrytera medan bemanningen ser bättre ut inom andra delar av vården som geriatrik, primärvård och avancerad sjukvård i hemmet.

Södertälje sjukhus och S:t Görans sjukhus förväntas ha fler vårdplatser öppna än förra året medan Karolinska universitetssjukhuset och Norrtälje sjukhus ligger omkring förra årets nivå. Danderyds sjukhus och Södersjukhuset bedömer att de kommer ha något färre.

Gunilla George menar att svårigheten att rekrytera personal bottnar i att det är för hög arbetsbelastning inom vården.

– Var tionde barnmorska i Sverige väljer att byta yrke och sjuksköterskor åker till Norge för att arbeta för att de inte orkar jobba kvar här.

Luckorna i sommarschemat innebär att färre får göra mer och att personalen får jobba övertid.

– Vi riskerar att hamna i ett läge där personal måste avbryta sina semestrar eller gå dubbla pass. Det kan innebära att man jobbar 18-20 timmar i rad. När du inte får din rast eller tid för återhämtning finns det alltid en risk att man gör fel. Jag vet att vi sjuksköterskor gör allt vi kan för att patienterna inte ska fara illa men vi är inte mer än människor.

Dag Larsson (S) är oppositionslandstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Han tror att antalet vårdplatser kommer att vara färre i år än under förra sommaren.

– Jag tycker att det här är uselt skött. Man fokuserar för mycket på att bygga ut vårdval och för lite på att vara en bra arbetsgivare för vårdens personal. Riktigt eländigt är det inom förlossningsvården.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vårdförbundet: ”Värsta sommaren hittills”

Det är svårare än någonsin att hitta vikarier till vården. Nu varnar facket att både patientsäkerheten och arbetsmiljön är i fara.

– Det är ett väldigt ansträngt läge i hela landet, säger Cecilia Sandahl på Vårdförbundet.

Fria.Nu

© 2022 Stockholms Fria