”Skolan måste ta krafttag mot sexuella trakasserier” | Stockholms Fria
  • Förra året anmäldes 19 fall av sexuella övergrepp under festivalen We are Stockholm vilket har satt fokus på problemet.
Stockholms Fria

”Skolan måste ta krafttag mot sexuella trakasserier”

De flesta sexuella trakasserier sker inte på festivaler utan i skolan. Feministiskt initiativ vill inrätta diskrimineringsombud på alla Stockholms skolor.

Feministiskt initiativ välkomnar att samhället nu äntligen har reagerat på att tjejer utsätts för sexuella trakasserier. Men det är inte på festivaler eller konserter de flesta sexuella trakasserier sker – utan i skolan. Arbetet måste nu fortsätta där.

Att få en linjal mellan benen, en hand på bröstet eller bli indragen på en skoltoalett, det är vardag i svenska skolor. Trots det har förekomsten av kränkningar och sexuella trakasserier i skolan inte varit en politisk fråga de senaste åren. Forskning visar att sexuella trakasserier är så vanliga i skolan att de utvecklats till ett normaliserat beteende, och dessutom att elever sällan blir tagna på allvar när de väl berättar.

För Feministiskt initiativ är arbetet mot våld, diskriminering och trakasserier prioriterat. Vi är trötta på att tjejer och hbtq-personer, som är de mest utsatta i skolan, inte blir tagna på allvar när de berättar om trakasserier. Elever ska inte behöva höra att de själva ska sätta gränser, ändra på hur de klär sig eller svara på vilken skuld de själva har till det inträffade. Hur skulle det svaret låta om det var en vuxen som blivit utsatt på sin arbetsplats. Det vore ett helt oacceptabelt.

Skolan måste vara en trygg plats för alla och förekomsten av sexuella trakasserier måste tas på allvar av såväl personal, skolledare som huvudmän.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm fokuserar på att motverka våld, kränkningar och trakasserier i staden, för att bland annat få stopp på sexuella trakasserier i skolan. Sedan maktövertagandet 2014 har vi:

• Tillfört över 18 miljoner hittills i budget till arbete med genus- och normkritisk pedagogik vilket bland annat innebär att motverka negativa maskulinitetsnormer.

• Anställt en trygghetssamordnare som specifikt ska arbeta mot sexuella ofredanden. Alla elever i årskurs åtta får ta del av information om vad samtycke innebär för att främja en långsiktig attitydförändring.

• Infört obligatoriska uppföljningar i budget av elevers upplevelser av trygghet och förekomst av kränkningar och diskriminering i skolan och inrättat en barnombudsman som arbetar för att stärka barnrättsperspektivet inom skolan.

• Förstärkt kompetens hos skolledare genom en omfattande fortbildningssatsning i skoljuridik med fokus på myndighetsutövning och ansvar, bland annat för förekomsten av kränkningar och trakasserier.

• Förstärkt elevhälsan och infört elevhälsoteam på Stockholms skolor. Ställt krav på genuskompetens hos samtlig elevhälsopersonal.

Feministiskt initiativ vill också att varje skola ska ha ett eget diskrimineringsombud. En person som eleven kan vända sig till och anmäla brottet hos när hen utsatts för kränkningar eller trakasserier.

Debatten om sexuella trakasserier får inte stanna vid populistiska utspel. När festivalsommaren nu är slut får arbetet mot sexuella trakasserier inte avta, utan fortsätta i skolan. Vi är skyldiga att garantera våra elever trygghet och skydd från våld. Då krävs det att vuxna som arbetar i skolan har kunskap och förutsättningar att agera.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria