Kulturarbetare med gränser | Stockholms Fria

Inledare


Replik

  • Öppet möte en torsdag i augusti 2016, boende i området och nyfikna går vandringen längs Kristianstadsgatan.
Fria Tidningen

Kulturarbetare med gränser

Vi vill visa hur den yttersta högern marscherar in i Europas parlament och in på våra gator. Men vi vill inte göra det på bekostnad av någon, skriver Jonas Jarl, konstnärlig ledare för Södra communityteatern, i en replik till Hanna Höies inledare i FT 75/2016.

Hanna Höie har en poäng. Det finns en gräns för vad man i kulturens namn kan göra. Konsten rättfärdigar inget lidande. Vi vill med föreställningen Kämpa visa hur systematiskt den yttersta högern marscherar in i Europas parlament och in på våra gator. Men vi vill inte göra det på bekostnad av någon. Vi har valt att ta bort den scen ur föreställningen som redogör för ett förhör i Malmö tingsrätt. Och som konstnärlig ledare för Södra communityteatern vill jag be målsägande, berörda och vänner till dem som redan lidit tillräckligt om ursäkt.

Vi kommer att göra Kämpa till en föreställning om nazismens brott och framfart i Europa och Sverige. Det är vårt sätt att ta ställning – men utan citat från målsägande i rättegången. Det är 15 scener på olika platser längs gatan, från Möllevångstorget till Nobelvägen.

Jag har valt att kommentera ett par scener för att de återspeglar hur vi arbetar med föreställningen:

Den enda scen som utgick från målsägandes vittnesmål i Malmö tingsrätt var scen 2, den var ordagrant återgiven. Men utan namn. Vi valde att låta vittnena vara anonyma – men kommer nu att stryka den helt.

Scen 4 är en granskning av det nazistiska våldets utbredning i Sverige. Från 1985 och fram till i dag har 27 män, kvinnor och barn dödats. Vi vill visa på det systematiska våld som den svenska nazismen i vår tid står bakom, och som vi anser borde vägas in som ett ideologiskt motiverat våld i rättegången.

Med föreställningen vill vi också vara en blåslampa på de som ska sitta till doms under nästa rättegång. Vi tror att vårt engagemang kan vara av betydelse. Det är när det tystnar kring rättsstatens tillämpning av lag och rätt som makthavare, regeringar och rättsväsenden tror sig äga rätten att göra som de vill.

Scen 9 är ett direkt utdrag ur sekvensen som går under namnet ”Järnrörsskandalen”. Där svenska riksdagsmän hotar medborgare med järnrör.

Vi vill med Kämpa sätta händelsen på Kristianstadsgatan i sitt sammanhang. Vi är inte ute efter att hänga ut någon, vi vill skapa debatt och opinion. Vi visar inga knivar, inga slagsmålsscener... vi kommer inte att skrika längs gatorna. Vi frossar inte i våld. Vi är fullt medvetna om hur jobbigt det här är för direkt berörda. Vi använder oss av körmusik, en slagverksensemble och vi talar om nazismen ur olika infallsvinklar men väljer att inte vara dokumentära. Det är inte blod vi vill visa, det är en manifestation för allas rätt till våra gator, våra liv.

Jag har varit i kontakt med Showan Shattak om att göra en läsning ur hans bok i en varm miljö, som motsats till den känsla av hat och våld som sitter i många av oss efter natten för två år sen.

Vi får låna ett tiotal lägenheter, butikslokaler och bilverkstäder längs gatan. Av boende, vittnen, grannar och aktivister som också berörts starkt av våldet och ser det att delta i vandringsteatern som ett sätt att manifestera mot högerextremt våld och bearbeta den oro vi själva känner.

Varje torsdag kväll sedan två månader tillbaka har vi öppna möten. Alla har varit välkomna och är fortsatt välkomna att vara med. Eller ring mig så bestämmer vi träff och pratar.

Fakta: 

Hanna Höie svarar direkt:

Det är glädjande att Södra communityteatern äntligen valt att lyssna på den kritik som framförts angående deras föreställning Kämpa. En kritik som bland annat fått teatern att byta namn på föreställningen och att plocka bort vissa scener.

Kritiken som har riktats mot vandringsteatern har aldrig handlat om att det inte är bra med antifascistisk gatuteater, vilka konstnärliga uttryck som kan användas för att beskriva fascistiskt våld eller om val av politiska uttryck. Kritiken har riktats mot valet att använda sig av väldigt traumatiska händelser som ligger nära i tid utan att först föra en dialog med dem som drabbats av våldet.

Om en dialog hade kommit till stånd under idéstadiet hade Södra communityteatern i dagsläget inte behövt be om ursäkt och troligen hade alla involverade kunnat se fram emot några dagar fulla av teater och antifascism längs vår lilla gata i staden.

Men bättre sent än aldrig, och vi räknar med att Södra communityteatern vill ses och ta en kaffe med berörda parter i ett tidigare skede inför nästa stora projekt vad än det nu blir.

Slutreplik från Jonas Jarl:

Vi har beslutat att inte genomföra Kämpa. Beslutet togs i onsdags med hänsyn till de målsägande. Med de ändringar det innebar för föreställningen, var det för mycket som hade behövts göras om för att verket skulle bli fullödigt. Medverkande regissörer, scenografer, ljus- o ljuddesigners och skådespelare har bestämt sig för att fortsätta verka tillsammans för social förändring - i området och i Malmö i stort.

ANNONS

© 2022 Stockholms Fria