Utbudet av preventivmedel varierar över landet | Stockholms Fria
Kajsa Persson

Fördjupning


Kajsa Persson
  • RFSU vill att fler olika preventivmedel ska subventioneras, inte bara de som ingår i läkemedelsförmånen vilket är fallet i de flesta landsting och regioner.
Fria.Nu

Utbudet av preventivmedel varierar över landet

Trots SKL:s rekommendation om hur en subvention ska se ut, finns det fortfarande stora variationer över landet. Västra Götalandsregionen gick från ett bredare till ett smalare utbud när åldersgränsen höjdes, medan Stockholm har gjort flera tillägg i sin subvention.

Innan Västra Götaland i november 2013 bestämde sig för att följa SKL:s rekommendation om att subventionera de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen upp till 25 år, erbjöds ett bredare utbud.

Eva Olofsson är ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VG-regionen för Vänsterpartiet, och säger att de från början var med på beslutet att följa SKL:s rekommendation.

– Vi har ändrat synpunkt och motionerat om ett bredare utbud igen. Vi vill inte riskera att unga kvinnor blir oönskat gravida därför att det preventivmedel som fungerar för dem är för dyrt.

Ungefär ett år efter att Västra Götalands nya subvention antogs, i november 2014, lade Vänsterpartiet en motion till regionfullmäktige om att åter bredda utbudet och samtidigt behålla åldersgränsen på 25 år.

Anledningen var att inte alla andra landsting följde SKL:s rekommendationer utan vissa hade fortsatt en mer generös subvention – och därmed försvann anledningen kring att det skulle se likadant över hela landet.

– Tyvärr avslogs motionen men vi fortsätter driva frågan, säger Eva Olofsson.

Nästa års förändring, då staten istället för landstingen kommer att stå för subventionen upp till 20 år, tycker Eva Olofsson är bra – men att åldersgränsen är för låg.

– Många unga kvinnor har dålig ekonomi också åren efter 20.

Stockholms läns landsting har valt en något annan väg, och följer inte SKL:s rekommendation rakt av. Där har det gjorts tillägg så även p-stav, p-spruta, p-plåster och p-ring ingår i subventionen. Alltså är det egentligen bara vilka p-piller som subventioneras som fortfarande begränsas – där är det endast de som ingår i läkemedelsförmånen.

Rasmus Jonlund, presschef och ställföreträdande kanslichef för Liberalerna i Stockholms läns landsting, säger att de tycker att dagens subventionsnivå är bra.

– I nuläget förbereds inga förändringar av subventionen. När landstingen kom överens om vilka preventivmedel som skulle ingå i läkemedelsförmånen, var vårt landsting drivande för att flera av de medel, som ett viktigt p-piller samt en p-spiral, nu omfattas.

Men angående att staten snart tar över en del kostnaden, och att RFSU hoppas att det kan leda till ett breddat utbud, menar Rasmus Jonlund att statliga beslut på flera områden samverkar.

– Man kan inte se enskilt på ett visst område för att bedöma huruvida landstinget får mer eller mindre pengar över till följd av regeringens åtgärder.

Fakta: 

Skillnader i landet

Endast Blekinge och Norrbotten erbjuder samtliga preventivmedel helt gratis.

Även i Dalarna och Jämtland erbjuds samtliga preventivmedel, men där till en kostnad på max 200 samt max 100 kronor per år.

I Skåne, Uppsala och Örebro är preventivmedel också gratis för unga, men utbudet är smalare. ↔

Källa: RFSU:s Sverigebarometer

ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

”Bilden att medierna mörkar stämmer inte”

Att medierna mörkar negativa effekter av invandring hörs ofta i den offentliga debatten. Fria samtalar med journalistikprofessorn Jesper Strömbäck som har undersökt saken och i en ny rapport kommit fram till att så inte är fallet.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria