Lexikon med terminologisk twist | Stockholms Fria
  • Jan Stenmark med sitt lilla lexikon.
Stockholms Fria

Lexikon med terminologisk twist

Sveriges nationella centrum för fackspråk och terminologi, Terminologicentrum (TNC), fyller 75 år 2016. Jubileumsåret kröns med publikationen Litet lexikon, ett samarbete med Jan Stenmark.

Det lilla lexikonet från TNC återfinns i en tidigare Stenmark-utgåva, Det började med fåglar, från 1992. När TNC nu trycker om bildserien finns ytterligare tre bilder med, och varje bild har fått en terminologisk kommentar.

– Jag fick frågan och tyckte det lät jätteroligt, säger Jan Stenmark, medan han signerar det lilla häftet åt språkentusiaster under släppfesten i TNC:s lokaler i Solna.

Terminologen Henrik Nilsson hade ofta använt Stenmarks lilla lexikon i undervisning och tyckte att det passade bra att ge ut den i samband med jubiléet.

– För det är som definitioner fast det är absurt. Det blir väldigt roligt då vissa också är bristfälliga, det är inte en definition fastän det ser så ut.

Det var när Jan Stenmark satt och bläddrade i ett äldre uppslagsverk, Kunskapens bok, som han slogs av hur man formulerade sig och fick idén till lexikonet med ord som du svårligen hittar någon annanstans. Dulm är till exempel tydligen ”vintervägars djup och konstruktion”. I kommentaren fastslås att definitionen är ”förhållandevis vag och säger inte mycket”. Vidare konstateras med avväpnande självdistans att det verkar underligt för en icke-fackexpert att en term för detta begrepp skulle behövas, ”men det vore i så fall inte det enda fallet”.

Kommentarerna gör en seriös terminologisk analys av Stenmarks definitioner och är ibland, som Henrik Nilsson uttrycker det,”lite mästrande”. Läsaren kastas in i det terminologiska fackspråket med ord som polyhierarki, intensionell definition, överbegrepp och till och med aristoteliska mönster. Samtidigt är kommentarerna ofta klargörande på ett överskådligt sätt, som i fallet med Norra södra mellersta Östergötland, som begåvats med ett diagram för att komplettera definitionen, som är ungefär lika snårig som begreppet självt.

Vad har du själv för relation till det terminologiska?

– Jag gillar ord, säger Jan Stenmark. Ibland är det själva ordet man fastnar för. Ett ord kan vara den absoluta grundbulten i meningen, tar man bort det försvinner allt roligt. Det är livsviktigt, det går inte att ersätta. Det är lite så med bilder också, det finns ingen annan bild än just den här, då känner man det.

Som kanske även med fackspråk – det gäller att hitta den precisa termen och definitionen, som inte godtyckligt kan bytas ut mot någon annan.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria