Birger Schlaug

Inledare


Rödgrön vision

  • Benoit Hamon erbjuder den franska politiken en injektion av visioner värdig att utmana extremhögern med, någonting de svenska rödgröna bör inspireras av.
Fria Tidningen

Sverige behöver realistiska visionärer

I jämförelse med den franska socialistiska presidentkanditaten Benoît Hamon ter sig Stefan Löfven tam och visionslös. Birger Schlaug efterlyser en realistisk och visionär rödgrön rörelse i Sverige.

Det känns pinsamt. Det där som händer i Frankrike. Då tänker jag inte på att Marine Le Pen kan bli president. Det är mer än pinsamt. Det är det där andra. Det där som sätter den svenska rödgröna rörelsen i skamvrån. Om det nu finns någon rödgrön rörelse att tala om. Eller om de ledande skikten i den är uppslukad av vänsterns tradition, socialdemokraternas administration och de grönas feghet.

I jämförelse med Benoît Hamon, som blev vald till det franska socialistpartiets presidentkandidat, känns den svenska rödgröna regeringen såväl profillös som visionslös. Istället för att stärka den våg som förde fram Sanders - och som nu fört fram Hamon – värjer man sig för nytänkande.

De grönas språkrör brukar till och med sätta etiketten ”plakatpolitik” på sådant som Hamon driver. Vad Löfven anser om Hamon vågar jag inte ens tänka på. Vilket väl möjligen är ett svar på varför så få hjärtan brinner för den rödgröna regeringen.

– Min övertygelse är att när vi nu ställs inför en privilegierad, konservativ höger och en destruktiv extremhöger, har vårt land behov av en vänster som ser världen som den är, inte som den var, och som erbjuder en eftersträvansvärd framtid, sa Benoît Hamon i sitt tacktal efter segern i vänsterns primärval.

Smaka på orden ”erbjuda en eftertraktansvärd framtid”. Vilken ”eftertraktansvärd framtid” berättar Löfven och Fridolin om? En något mindre nyliberalt anfrätt framtid än den som borgerligheten eftersträvar?

Vi som identifierar oss som tillhörande en rödgrön sfär må ge dem som i riksdag och regering företräder denna sfär mod att se världen som den är, inte som den var. Mod att utmana, inte utsläta.

Vad är det då Hamon strävar efter? Det är inte små förändringar. Det är förändringar av strukturer, system och normer. Mycket känns igen från Miljöpartiets tidigare år, sådant som dagens språkrör kallar plakatpolitik. Sänkt arbetstid (i Frankrike från 34 till 32 timmar), tillväxtkritisk analys, medborgarlön. Han begriper dessutom att skatt på arbete inte längre kan finansiera välfärden, att arbetslinjen är suspekt.

Alltså sådant som skulle få den rödgröna regeringen i Sverige att värja sig. I denna regering må man kalla sig visionära realister – men det innebär bara att man är visionär inom de ramar som etablissemangen anser vara realistisk. Med den grundsynen hade vi vare sig haft kvinnlig rösträtt, rätt till semester eller KRAV-märkta livsmedel.

Det är inte ”visionära realister” som driver samhället framåt. Det är realistiska visionärer. Sådana som förstår att visioner är det enda realistiska i en tid som vår. Eller som Hamon uttryckte det då han stod som segrare i primärvalet: vi har behov av att se världen som den är, inte som den var.

Det ska sägas att det är skillnad på fransk politik och svensk. Det har alltid varit mer känslor och retoriska finesser i fransk politik. Det är kanske till och med så att Hamon, genom sin vilja att driva opinion för förändringar av invanda mönster, gör sig omöjlig i det slutgiltiga presidentvalet. Det är en risk värd att ta. Att den enda förändringsrörelsen skulle vara Marine Le Pens vore förskräckande. Att kritik av globaliseringens avarter enbart skulle komma från extremhögern vore en mardröm.

Det behövs en rödgrön rörelse som vågar utmana. En rödgrön rörelse som får hjärtan att brinna av solidaritet, inte av hat. En rödgrön rörelse som förstår skillnaden mellan frihet för människor och frihet för kapital. Det är den utmaningen sådana som Sanders och Human tagit sig an. Det är den utmaningen som de rödgröna i Sverige borde göra till sin. Allt annat är pinsamt. Och ett svek mot de som vågar. Ett svek som vore så pinsamt.

ANNONSER

© 2022 Stockholms Fria