Stockholms Fria

Privata hemtjänstföretag uppsagda

Den 1 maj sa Stockholm upp alla avtal med privata hemtjänstföretag. Företag som vill ha avtal måste följa nya krav på arbetstider och löner.

– Vi har vetat länge att det finns problem med oseriösa aktörer i hemtjänsten, som försöker skaffa sig konkurrensfördelar genom att dumpa villkoren för sin personal, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad.

Tidigare har kommunen inte ställt krav på personalens villkor. Nu ska lön, arbetstid och semester ligga i nivå med kollektivavtalet. Där står till exempel att anställda har rätt till ersättning vid övertid och rätt till ledighet. Alla ska ha arbetskläder – och tjänstepension. Det är ofta kvinnor som arbetar i hemtjänsten, så Lindblom menar att de nya reglerna är viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv:

– Det här är en av de viktigaste feministiska reformer jag har varit med om att driva fram som äldre- och personalborgarråd. Kvinnor straffas nu med dåliga villkor och i framtiden med låg pension. Våra skattemedel ska inte bidra till att skapa nya generationer av fattigpensionärer.

Ett annat krav är att tillsvidareanställning ska vara norm, inte timanställning som är vanligt idag. Att samma personal återkommer är bland det viktigaste för de som har hemtjänst, enligt Clara Lindholm.

– De hinner bygga upp en god relation och personkännedom. Det är väldigt viktigt för den äldres känsla av trygghet, att veta vem som hjälper i intima situationer, men också för att märka om deras allmäntillstånd ändras, till exempel att upptäcka tecken på en stroke, säger hon.

123 privata hemtjänstföretag har sagts upp från den 1 maj. Företagen har sex månaders uppsägningstid och kan använda tiden till att förbättra villkoren så att de nya kraven uppfylls. Äldre- och personalborgarråd Clara Lindblom gissar att ett antal företag kommer att få lägga ner, men menar att beredskapen för att fylla deras plats är tillräcklig.

– Vi kommer självklart att hjälpa äldre att söka en ny utförare. Om ett företag lägger ner kan man alltid få plats hos kommunen. Det finns inga kapacitetsproblem inom hemtjänsten.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria