Maktskifte kan vänta i Sametinget | Stockholms Fria
Landets Fria

Maktskifte kan vänta i Sametinget

Resultatet från valet till Sametinget, som både är en statligt styrd myndighet och ett folkvalt organ, visar att Jakt- och fiskesamerna blev det fortsatt största partiet med 29 procent av rösterna. Men hur maktfördelningen kommer att se ut de kommande fyra åren är fortfarande oklart, rapporterar Sveriges radio.

De tre partier som suttit i opposition den senaste mandatperioden – som står renskötseln närmare än de andra partierna – har fått sammanlagt 15 mandat.

Den koalition av partier som har styrt fick 13 mandat samtidigt som tre en-mandatspartier fått vågmästarroller. Det väntas nu bli dragkamp om deras stöd fram till i slutet av augusti då Sametinget formellt öppnas för en ny mandatperiod.

Valdeltagandet var 58 procent.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria