• Pelle Sunvisson menar att Aurora 17 bidrar till att öka spänningarna i vårt närområde och banar väg för ett Natomedlemskap. ”Plötsligt har vi Natotrupper här som ingår i en direkt övning med udden riktad mot Ryssland”, säger han.
Stockholms Fria

Fredsrörelsen: ”Aurora ökar spänningen kring Östersjön”

”Vi naggar hela tiden i kanten på det skydd som militär alliansfrihet innebär”, säger Pelle Sunvisson från Stoppa Aurora.

Pelle Sunvisson är medlem i Stockholms fredsförening och nätverket Ofog och är ordförande i Folket i Bild. Han är även initiativtagare till kampanjen Stoppa Aurora där stora delar av fredsrörelsen medverkar. Han menar att övningen banar väg för en ökad spänning i vårt närområde.

– Aurora 17 bidrar till en rustningsspiral med allt hårdare retorik och ett allt aggressivare förhandlingssätt, säger Pelle Sunvisson. Det är farligt i sig, men det är också viktigt att förstå syftet. Det är inte en ren försvarsövning. I scenariot är det en delvis annan situation som målas upp, med spänningar mellan ett påhittat land och Ryssland, varpå Sverige bestämmer sig för att utföra en styrkedemonstration. Man bjuder in USA och andra Natoländer och vi bidrar på så sätt till att eskalera situationen ytterligare.

Sverige har gått från mindre övningar till ett allt större internationellt deltagande, menar Sunvisson.

– Under en fyraårsperiod fördubblades storleken på övningarna och man bytte inriktning. Tidigare kunde det handla om att undsätta ett jordbävningsdrabbat land. I dag har övningarna udden riktad mot Ryssland.

Övningen syftar enligt Försvarsmakten till att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige, alltså självförsvar. Är inte det nödvändigt?

– En försvarsmakt ger ingen garanti för skydd mot krig. Man kan även fundera på vad det är som ska försvaras. Det pratas ofta om att försvara Sveriges gränser. Men det viktiga är att försvara människor som befinner sig i Sverige, och då är det inte alls givet att det bästa är att ställa upp ett stenhårt militärt försvar. Kanske är det bättre låta sig bli ockuperad och sedan jobba stenhårt mot förtrycket. Kanske ska försvaret inte rikta in sig på att förhindra invasion utan på att omöjliggöra ockupation. Det finns de som har experimenterat med tanken på ett ickevåldsförsvar, där man får lära sig att förstå hur civil olydnad fungerar.

Givet att Sverige för första gången övar värdlandsstöd enligt avtalet med Nato, anser du att Sverige fortfarande är militärt alliansfritt?

– Ja, men vi naggar hela tiden i kanten på det skydd som militär alliansfrihet innebär. Det här är första gången man har en övning baserad på värdlandsstöd, det är något kvalitativt nytt. Plötsligt har vi Natotrupper här som ingår i en direkt övning med udden riktad mot Ryssland. Om det blir en konflikt kommer den sannolikt inte att handla om oss, men vi kommer att stå mitt i den. Utvecklingen gör att det till slut blir det mest logiskt att gå med i den militära alliansen.

Stoppa Aurora är en bred kampanj och inkluderar även organisationer som kan tänka sig ett försvar, exempelvis Kvinnor för fred. Styrelseledamot Sylvia Rönn menar att Aurora 17 går i samma spår som tidigare övningar i framför allt Norrland och ser det som ett närmande till Nato.

– I och med att man nu ska testa värdlandsavtalet får man väl säga att vi närmar oss ytterligare. Vi vill inte ha ett svenskt Natomedlemskap. Och Ryssland ska hålla en jättestor övning samtidigt. Det är en upptrappning på båda sidor. Man snarare ökar än minskar spänningen kring Östersjön.

Sylvia Rönn lyfter även övningens miljöpåverkan, med buller och utsläpp av tungmetaller och avgaser, samt frågan om kärnvapen.

– Kärnvapenmakter medverkar, framför allt USA. Det finns kanske ingen anledning att tro att de ska ha kärnvapen med sig, men det kan vi inte få besked om. Det är förbjudet med kärnvapen på svensk mark.

Hur minskar man spänningarna kring Östersjön enligt Kvinnor för fred?

– Genom att upprätthålla normala kontakter med alla länder runt Östersjön, både civilsamhället och regeringar. Genom samtal och diplomati. När det gäller Gotland kan man jämföra med Åland som är ett demilitariserat område. Det skulle kunna ligga i alla stormakters intresse att även Gotland blev demilitariserat.

Övningen syftar enligt försvaret till att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Är inte det nödvändigt?

– Det är säkert behövligt med någon typ av försvar. Problemet är snarare att Sverige i praktiken inte längre är alliansfritt, säger Sylvia Rönn.

Fakta: 

Aktiviteter mot Aurora

• En manifestation mot Aurora planeras den 9 september kl 13 på Sergels torg. Stockholms fredsseminarium arrangeras av Folket i Bilds Stockholmsavdelning, 2–3 september på Alviks kulturhus. Även i Göteborg sker flera seminarier och demonstrationer.

Värdlandsavtalet

• Röstades igenom i riksdagen 2016 och innebär att Sverige nu kan stödja och ta emot stöd från Nato vid en kris eller ett krig, här eller i närområdet. Exempelvis kan Nato placera flygstridskrafter i Sverige om Sverige begär det. Avtalet underlättar också gemensamma övningar mellan Sverige och Nato.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Tusentals militärer intar Stockholm

Försvaret rustar nu för den jättelika övningen Aurora 17 i september. ”Hoppas vi ses som en trygghet snarare än ett hot”, säger Försvarsmakten.

© 2024 Stockholms Fria