• Reklam som hade kunnat stoppas enligt Stockholms stads nya riktlinjer. Företaget drog tillbaka kampanjen efter stark kritik.
Stockholms Fria

Stockholm skärper tonen mot rasistisk reklam

Stockholms stad vill stoppa sexistisk och rasistisk marknadsföring på stadens reklamtavlor.

Nu införs skarpare riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistisk reklam. En nyhet är att de annonser som bryter mot riktlinjerna ska tas ner inom ett dygn. Lisa Palm, vikarierande gruppledare för Feministiskt initiativ Stockholm, berättar mer om skillnaderna mot hur det fungerar i dag:

Redan i dag har alla aktörer inom utomhusreklam i Stockholm förbundit sig följa Reklamombudsmannens regler, som förbjuder sexistisk reklam. Vad är nytt?

– Skillnaden är att vi kommer att ta ner reklamen inom 24 timmar om den är sexistisk, och att vi har ett tillägg om rasistisk reklam.

Har Trafikkontoret kompetens för att avgöra vad som är sexistisk eller rasistisk reklam?

– De kommer behöva arbeta upp en praxis tillsammans med branschorgan om hur gränsdragningarna ska göras. När det kommer in en anmälan kommer de behöva lära sig att göra de här bedömningarna.

Hur definierar ni rasistisk reklam?

– Det är inte politiker som gör bedömningarna. Men det handlar om när reklam framställer människor på ett fördomsfullt sätt, till exempel exotiseras, och framställs som annorlunda utifrån hudfärg. Ett exempel på något många tyckte var rasistiskt var reklamen där en kvinna tog av sig en tröja och blev vit, som att det är vithet man strävar efter.

– Jag tänker även att politiska budskap skulle kunna räknas in. Feministiskt initiativ menar att reklam som SD:s tunnelbanekampanj är rasistisk.

De skärpta riktlinjerna gäller rasistisk och sexistisk reklam. Varför inte även till exempel homofob och funkofob?

– Vi har förtydligat våra egna riktlinjer och då har vi plockat ut könsdiskriminering och rasism särskilt på grund av den hur stora mängd reklam som är är diskriminerande utifrån kön och föreställningar om ras. ICC:s [internationella handelskammarens, som Reklamombudsmannen prövar reklam mot, red. anm.] riktlinjer gäller diskriminering i alla dess former. Jag hoppas att vi kan arbeta fram en praxis där all diskriminering ingår.

De nya reglerna klubbas formellt i kommunfullmäktige den 29 januari 2018.

Fakta: 

Skärpta reklamregler

• De skärpta riktlinjerna berör utomhusreklam på offentlig plats, totalt ca 700 digitala och analoga reklamtavlor. Skyltar som sitter i tunnelbana eller på fasader och SL:s bussväderskydd (ca 1000 stycken) berörs inte.

• Staden följer Reklamombudsmannens riktlinjer. Följande kriterier ger vägledning till beslut om reklam är könsdiskriminerande:

1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (objektifierande reklam).

2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam).

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Källa: Reklamombudsmannen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria