Inledare


Valdemar Möller
  • Foto: Johan Nilsson/TT

Fy på dig sosse vad det luktar skit!

På onsdag, den första maj, arbetarrörelsens högtidsdag, kommer socialdemokrater över hela landet att som vanligt demonstrera och hålla tal, så som de har gjort i över hundra år. Dagen efter kommer den S-ledda regeringen att presentera sitt lagförslag för riksdagen om ”utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal” – ett förslag som många menar kommer få förödande konsekvenser för fria fackförbund, som till exempel SAC och Hamnarbetarförbundet, och försämra möjligheten att påverka för många arbetare, skriver Valdemar Möller.

Förslaget som tagits fram efter strejken i Göteborgs hamn innebär bland annat att fackliga stridsåtgärder bara ska få användas om syftet är att teckna ett kollektivavtal. När kollektivavtalet väl är tecknat ska fredsplikt råda, inte bara för dem som ingår i det förbund som tecknat avtalet utan också för alla andra på arbetsplatsen, och då kommer alla former av stridsåtgärder – blockader, strejker, ja kanske till och med flygbladsutdelning eller vad det än må vara – att bli klassade som olagliga. Det innebär också att stridsåtgärder inte kommer kunna användas för att påverka sådant som normalt sett inte regleras i kollektivavtalet, till exempel arbetsmiljöproblem som dålig luft, arbetsfarliga moment eller trakasserier.

Dessutom ska det inte vara möjligt för ett fackförbund att i en avtalsförhandling ställa krav som tränger undan arbetsköparens befintliga kollektivavtal med ett annat förbund. Vad detta egentligen kommer innebära i praktiken är ovisst, regeringen menar att det inte skulle hindra en arbetsköpare från att ha kollektivavtal med två olika fackförbund, så länge det andra förbundets villkor inte går stick i stäv med det först tecknade avtalet. Detta kan låta rimligt, men tittar vi närmare på det kan det få stora konsekvenser. Vi kan till exempel tänka oss att arbetsköparen först tecknar ett avtal med ett fackförbund som accepterar låg ersättning, långa arbetspass och inga raster. Det blir då svårt för ett annat förbund att ställa högre krav inom dessa områden eftersom arbetsköparen kan hävda att det strider mot det först tecknade avtalet.

Kritikerna menar också att det skulle öppna för så kallade ”gula fackföreningar” – det vill säga fackföreningar som står under arbetsköparens kontroll och vars enda syfte är att få fram ett harmlöst avtal. Det skulle också kunna öppna för ”avtalsshopping”, att arbetsköparen spelar ut fackföreningar mot varandra och tecknar avtal med de för arbetsköparen billigaste villkoren.

Det hela blir ett effektivt sätt att slå undan benen på små självständiga fackförbund som vill driva på för mer omfattande krav än förbunden som är anslutna till LO, TCO och Saco. Konflikten i Göteborgs hamn handlade om just detta. Arbetsköparen Sveriges hamnar vägrade att teckna ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet eftersom de redan hade ett avtal med Transportarbetarförbundet (trots att Hamnarbetarförbundet var de som organiserade runt 80 procent av arbetarna). Nu är konflikten i hamnen löst, Hamnarbetarförbundet har fått ett andrahandsavtal, näringslivet vill förstås undvika att liknande saker sker igen men man kan också se det som att de har använt hamnkonflikten som en språngbräda för att kunna driva igenom krav som de länge har suktat efter.

Det finns förstås något djupt ironiskt i att det är de stora centralstyrda fackförbunden LO, TCO och Saco som nu, tillsammans med Svenskt näringsliv, försämrar de fackliga rättigheterna och att det är sossarna som köper deras försämringar utan några större invändningar. Ännu mer ironiskt är det kanske att det presenteras för riksdagen dagen efter första maj. Det är nästan exakt som i Gudibrallans gamla låt Sosse, där en del av texten går: ”Första maj har alltid varit din röda dag, andra maj så skriver du en arbetsstrejkarlag”. Det enda som fattas nu är att S officiellt byter namn till Folkpart ... förlåt, Liberalerna, den fjärde maj.

Den 18 juni ska riksdagen rösta och om det går igenom så har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sagt att lagen kommer börja gälla redan från den 1 augusti i år. Men än finns möjligheten för ledamöterna i riksdagen att rösta ner förslaget. För medlemmar i ett parti som fortfarande kallar sig för ”arbetarparti” borde valet vara självklart.

ANNONSER

© 2024 Stockholms Fria