Världen skulle vara bättre utan religion | Stockholms Fria

Debatt


Olle Ljungbeck
Fria.Nu

Världen skulle vara bättre utan religion

De gamla urkunderna har skapats av män för att hålla kvinorna i schack. Så länge man följer skrifterna kan kvinnan inte bli fri, skriver Olle Ljungbeck till Pia Kocahârzem.

Du gör det verkligen enkelt för dig. Jovisst står det någonstans i bibeln att 'Du skall älska din nästa som dig själv'. Men det står mycket annat också. Till exempel 'Öga för öga, tand för tand.' 'Kvinnan tiger i församlingen'. Enligt koranen skall en kvinna stenas om hon är 'otrogen'. Etcetera etcetera.

De här gamla urkunderna har skapats av män för att hålla kvinnorna i schack. Inte är allt bra i Sverige och heller inte på långa vägar för kvinnorna i vårt land. Men det drivs från samhällets sida en medveten linje för att frigöra kvinnan och också göra henne jämställd med mannen.

Detta ser du inte något av i de stater där urkunderna upphöjts till statsreligion.

Visst kan man säga att kvinnan i det svenska samhället, i reklamen med mera i alltför hög grad exponeras som kön.

I länder där religionen är en del av statsmakten är könsfixeringen minst lika stor, fast på ett annat sätt. Kvinnorna måste dölja sina kroppar för att inte bryta mot dina urkunder. De får inte heller utöva sporter eller göra det männen gör. Sommartid kan man få se kvinnor tillhöriga dessa religioner påbyltade för att inget av deras kvinnlighet ska synas. Männen däremot får gå i bara skjortan och behöver inte svettas i hettan. Jag är helt övertygad om att utan en dogmatisk tillit till dessa urkunder skulle världen vara bättre att leva i.

Så länge dessa urkunder ska vara rättesnöre för människorna kommer kvinnorna aldrig att nå frigörelse.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Vårt underbara Sverige

Nationalism Salongsradikaler och globaliseringsfanatiker uppmanar oss att inte fira nationaldagen. Jag kommer inte att hörsamma deras vädjan. Men jag kommer varken att hylla Gustav Vasa, Karl Xll, kungen eller någon annan potentat.

© 2021 Stockholms Fria