Fördjupning


Jens Holm
Stockholms Fria

Köttet måste bära sina egna miljökostnader

Hur ska vi komma till rätta med den enorma köttkonsumtionen, som i dag bidrar med en rad negativa miljöeffekter? Jens Holm argumenterar för att vi ska minska EU-subventionerna till animalieindustrin och införa miljöavgifter på odlingsväxter som inte blir mänsklig föda.

Argument | Djurrätt och miljö

Att äta kött kostar mycket för miljön och lite för plånboken. Dagens köttkonsumtion leder till klimatförändringar, skövling av regnskog och överutnyttjande av världens vatten. För att hejda den skenande köttkonsumtionen skulle vi behöva införa en miljöavgift på vegetabilier som används till djuruppfödning.
Enligt en ny FN-rapport är boskapssektorn en av världens största miljöbovar. Den står bakom hela 18 procent av de globala klimatpåverkande utsläppen.

I sydamerikanska länder skövlas regnskog för odling av djurfoder som sedan exporteras till EU:s köttproduktion. Boskapsuppfödningen tar 30 procent av jordens landyta i anspråk. Därmed utgör den ett av de större hoten mot vår alltmer utarmade biologiska mångfald.
Samtidigt som mer än en miljard människor i dag inte har tillgång till rent vatten, överutnyttjas denna livskälla av köttindustrin. För att producera ett kilo vegetabilier krävs 400-3 000 liter vatten. Ett kilo nötkött kräver 15 000 liter eller mer.
I västvärlden gör vi av med flera gånger mer vegetabilier än i de fattiga länderna. Den främsta orsaken är just att den största delen av våra vegetabilier används till foder för djuruppfödning.
Detta samtidigt som miljoner människor lider av hunger.

Det är inte rimligt att vi ska fortsätta låta storskalig boskapsuppfödning ta livsnödvändiga resurser från människor och förstöra vår miljö. Det vore katastrofalt om kött- och mjölkproduktionen, vilket FN förutspår, fördubblas till år 2050.
Därför måste vi införa ett nationellt handlingsprogram för att minska köttkonsumtionen. En viktig åtgärd i den bör vara en miljöavgift på de vegetabilier som används till djuruppfödning. På så vis blir vegetabilier för direktkonsumtion billigare och kött dyrare. En annan möjlighet är en miljöbonus för vegetabilisk produktion.
Vår regering måste också driva på EU att minska sina jordbrukssubventioner, eftersom stora delar går till foderproduktion och djur- och slakttransporter.
Det blir nu allt mer uppenbart att det inte bara är transportsektorn och energianvändningen som behöver ställas om. Vi måste också börja äta på ett nytt sätt. Och för att det ska ske så måste biffen kosta mer - och de gröna alternativen mindre.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Låt flygplatsen bli ekostad

Stockholms stad hyr ut Bromma flygfält, stort som Östermalm, till luftfartsverket för en krona. I en stad med bostadsbrist och dålig luft kan marken användas bättre, skriver Jens Holm och Ann-Margarethe Livh från Vänsterpartiet.

Resurser finns för att förverkliga idéerna

Det finns ett stort behov av att öka resandet med kollektivtrafik och det finns gott om idéer för hur det ska gå till. Även branschorganisationen för svensk kollektivtrafik har en offensiv attityd. Men för att lyfta resandet med kollektivtrafik krävs mångmiljardsatsningar och hittills har beslutsfattarna inte velat satsa tillräckligt på kollektivtrafiken.

Fria.Nu

© 2023 Stockholms Fria