Mikael Mildén

Fördjupning


Mikael Mildén
Stockholms Fria

Vad gör vi med vår kunskap om köttet och miljön?

Under de närmaste veckorna kommer vi på Argument att titta närmare på förhållandet mellan kött, miljö och samhälle.

Argument | Djurrätt och miljö

När diskussionen om köttproduktionens effekter på miljön äntligen fick utrymme i media var det en barriär som revs ner. Att kritisera det heliga köttätandet är en känslig sak och tidigare har det liksom inte spelat någon roll hur många rapporter vi på djurrättskanten kunnat hitta om miljö och kött.
Nu verkar till och med vissa miljöorganisationer vakna till liv och våga sig på miljöråd som inkräktar på friheten att aldrig få sitt köttätande ifrågasatt. Ja, kanske kan vi hoppas på bestående effekter av den uppmärksamhet som nu riktas mot djurfabrikerna.

Men det finns också andra perspektiv på miljöfrågorna. Ju fler människor som blir medvetna om köttets miljöeffekter, desto fler kommer att fundera på att leva vegetariskt. Men betyder det automatiskt att djurrättsrörelsen ska haka på miljöargumenten? Vilka följder kan det få för rörelsens framtid?
Under de närmaste veckorna kommer vi på Argument att titta närmare på förhållandet mellan kött, miljö och samhälle. Vi kommer också att fråga oss hur miljörörelsen respektive djurrättsrörelsen ser på saken. Först ut är Fredrik Hedenus, doktorand i energi och miljö på Chalmers, och Jens Holm, EU-parlamentariker för miljöpartiet och långvarig debattör i kött- och miljöfrågor.

Fakta: 

Mikael Mildén
Mikael Mildén är gästredaktör för Argumentserien Djurrätt och miljö. Mikael är doktor i växtekologi och har undervisat i biologi på universitetet och för gymnasiet. Han skriver regelbundet i tidningen Djurens Rätt, men är även publicerad i bland annat Arbetaren och Brand. Han driver också nätsidan Lilla brunas bibliotek som är inriktad på djurrättstemat i skönlitteraturen (www.lillabruna.org). För närvarande är Mikael arbetslös och läser journalistik på Tollare folkhögskola.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Varje ny vegetarian är en vinst

När medvetehenten om animalieindustrins miljöeffekter växer öppnas nya möjligheter för att få människor att gå över till vegetarisk kost. Men är det något som djurrättsrörelsen bör utnyttja? Mikael Mildén diskuterade strategier med Caroline Berggren, som skapat klimathotet.net och Alexandra Leijonhufvud, som är nybliven ordförande för Djurens rätt.

Resurser finns för att förverkliga idéerna

Det finns ett stort behov av att öka resandet med kollektivtrafik och det finns gott om idéer för hur det ska gå till. Även branschorganisationen för svensk kollektivtrafik har en offensiv attityd. Men för att lyfta resandet med kollektivtrafik krävs mångmiljardsatsningar och hittills har beslutsfattarna inte velat satsa tillräckligt på kollektivtrafiken.

Fria.Nu

© 2023 Stockholms Fria