Inte bara RKU bör bli utan statligt bidrag | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
  • Är det mer statlig likriktning och raka led som demokratin behöver?
Fria.Nu

Inte bara RKU bör bli utan statligt bidrag

I en demokrati ska all makt ligga hos folket. I den parlamentariska demokratin, som numera av allt för många hyllas som den enda formen av demokrati, begränsas den makten dock oftast till röstande. Men val garanterar ingen demokrati. Makten över resurserna och möjligheten att synas offentligt är minst lika viktigt.

Liksom möjligheter för minoriteter att kunna verka och agera för det som de tror på. Utan opposition ingen demokrati. Utan en fri debatt på likvärdiga villkor kan vi inte heller prata om en demokrati värd namnet.

I en demokrati ska all makt ligga hos folket. I den parlamentariska demokratin, som numera av allt för många hyllas som den enda formen av demokrati, begränsas den makten dock oftast till röstande. Men val garanterar ingen demokrati. Makten över resurserna och möjligheten att synas offentligt är minst lika viktigt.

Liksom möjligheter för minoriteter att kunna verka och agera för det som de tror på. Utan opposition ingen demokrati. Utan en fri debatt på likvärdiga villkor kan vi inte heller prata om en demokrati värd namnet.

Nu senast har vi kunnat se hur 'fria' val styrts av resurstillgång och hur opinionen osynliggörs i till exempel Vitryssland och USA. Det är lätt att se det sjuka i detta när det sker i andra länder. När Aleksandr Lukasjenko använder alla statliga resurser han behöver för att hålla sig kvar vid makten så är det ingen som längre ser Vitryssland som en demokrati, trots att en folkomröstning om hans position har genomförts.

I veckan har mainstream-media pressat Ungdomsstyrelsen om det statliga bidrag som KPML(r)s ungdomsförbund RKU får.

Kan verkligen Ungdomsstyrelsen, som ska verka för demokrati, ge pengar till en organisation som stödjer diktaturer och förtryck? Det är lätt att svara nej på den frågan. Men frågan är om det finns några som det är lämpligt att Ungdomsstyrelsen ger pengar till. För vad är det som ger ett statligt organ rätt att definiera vilka åsikter som är riktiga och demokratiska? Ska staten verkligen gynna vissa åsikter? Är det i så fall inte samma sak som Lukasjenko sysslar med, om än i mindre skala?

Grundproblemet är inte att just RKU får pengar från staten. Problemet är att statliga pengar går till olika politiska organisationer och därmed deras propaganda. De pengar som RKU får är dessutom en bråkdel av det som de etablerade partiernas ungdomsförbund får.

Än värre blir det när pengar ska fördelas efter åsiktsbedömning, som i detta fall. De pengar som går till ungdomsförbund på grund av att moderpartiet sitter i en beslutande församling fördelas i alla fall efter hur stort stöd partiet har. Men i detta fall handlar det alltså om en bedömning av vad som är demokratiskt och politiskt korrekt.

Ett sådant system är inte bara ett hot mot demokratin utan även extremt konserverande och utvecklingsfientligt. För allt som kan hota det rådande systemet kommer förstås definieras som odemokratiskt eller ur annan synvinkel samhällsfarligt. Bara de som är lydiga och inte på riktigt utmanar makten kommer att belönas med statens pengar.

Ungdomsstyrelsens fördelning av pengar är bara ett i raden av exempel på hur staten direkt eller indirekt styr den politiska debatten. Staten gödslar med pengar till dem som tycker hyfsat rätt och inte är ett hot mot den rådande ordningen.

Men den nöjer sig inte med att ge pengar till dem som tycker rätt, utan ägnar sig också i allt högre grad åt egen propaganda. Riksdagens EU-information är ett exempel på det, Socialdepartementets just genomförda kampanj Flicka ett annat.

Socialdepartementets annonskampanj hade ett bra innehåll, men avsändaren var definitivt fel. Visst är det bra att ställa mediamakthavare till svars och synliggöra deras ansvar för ett alltmer sexualiserat samhälle. Och visst är det bra att visa att det faktiskt finns enskilda personer som mycket aktivt spär på denna utveckling. Men är det statens uppgift att visa det?

Och visst finns det all anledning att tycka riktigt illa om RKUs idéer, men är det staten som ska bedöma om de är bra eller dåliga?

Den som värnar om demokratin ska snarare oroa sig för Socialdepartementet och Ungdomsstyrelsen än några auktoritära ungdomar i RKU med minimala resurser. Auktoritära idéer kan inte bekämpas med ett auktoritärt system.

ANNONS

© 2021 Stockholms Fria