Debatt


Ewa Samuelsson (kd) • Borgarråd
Stockholms Fria

Vårdnadsbidraget ger valfrihet

BARNOMSORG I Stockholms Fria Tidning den 29 november kritiserar det vänsterpartistiska oppositionsborgarrådet Ann-Margarethe Livh vår politik när det gäller barnen.

Vänsterpartiet tycker att det är bättre att politiker fattar beslut om hur barnomsorgen ska ordnas för varje enskild familj än att föräldrarna själva får välja. Vad är det för samhälle man vill uppnå då?

Ann-Margarethe Livh utgår från att mammorna inte själva vill vara mer tillsammans med sina barn och är negativ till att vårdnadsbidraget ger dem den möjligheten.

Vårdnadsbidraget ger valfrihet. I Stockholms stad kan det dessutom kombineras med halvtid i förskola, något unikt i Sverige. Detta ökar möjligheten att kombinera arbete och tid för barnen.

Att vårdnadsbidraget skulle utarma förskolan är helt fel, vilket bevisas av att vi i Stockholms stad bygger ut förskolan i raketfart för att täcka de stora behoven. En avdelning öppnas varannan arbetsdag. I stadsdelarna är det hög prioritet på att hitta lämpliga lokaler för förskoleverksamhet. När nya områden byggs ska förskolor finnas med redan på planeringsstadiet.

Stockholm är möjligheternas stad. Vi ger medborgarna verktygen att kunna fatta egna beslut också när det gäller barnomsorg.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Stockholms Fria