Lönsamt men inte grönt | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Lönsamt men inte grönt

När Miljöpartiet inledde Almedalsveckan fick de båda språkrören frågan om de var positiva till vinstdrivande friskolor. Båda svarade ja och Åsa Romson förklarade att alternativet ju skulle vara att skolorna gick med förlust...

Så alla kommunala skolor och alla kooperativa och idéburna skolor som drivs utifrån en idé och utan att vinst tas ut går med förlust? Det skulle alltså vara omöjligt att driva en skola där alla pengar som kommer in, varken mer eller mindre, går in i verksamheten?

Men det stannade inte med det när språkrören skulle profilera sig som seriösa (läs ekonomiskt styrda). Läraryrket skulle uppvärderas genom högre löner och de som inte fixar gymnasiet skulle få en andra chans eftersom de annars kostar samhället sex miljarder per år.

Självklart är det bra att luckra upp Björklunds rigida kategoriseringsskola och ge både en andra, tredje och fjärde chans. Men är det av ekonomiska skäl som det ska ske? Är det de ekonomiska intressena som ska forma vilken skola vi ska ha? Och är det numera Miljöpartiets syn att det enda som kan driva och motivera en utveckling är pengar?

 

Grön ideologi verkar med Fridolin ha reducerats till att lägga räls över hela landet och grön skolpolitik verkar ha reducerats till vad som är lönsamt för staten, de som driver skolorna och lärarna. Så kan det gå när man kopierar ett gammalt ekonomiskt tänkande där allt bara syftat till fortsatt tillväxt.

 

Fakta: 

<h2>Lennart befinner sig på behörigt avstånd från Almedalsspektaklet. </h2>

© 2021 Stockholms Fria