Dålig tolkning hotar rättssäkerheten | Stockholms Fria
Skånes Fria

Dålig tolkning hotar rättssäkerheten

Vid ett asylärende berättar en pojke som kommit ensam till Sverige om hur hans pappa blivit dödad av en granat, men tolken översätter granat till granatäpple. I ett annat fall betalade en kvinna i Malmö med sin kropp för en tolktjänst eftersom hon fått information om att hon skulle betala men inte hade några pengar. Händelserna beskrivs i en rapport av etnologiforskare i Lund som menar att tolkarnas okunskap är så stor att rättssäkerheten hotas.

Varje dag tolkas 6 000 timmar i Sverige. Tolkningarna sker inom sjukvården, i migrationsdomstolar, i polisförhör och samtalen ligger ofta till grund för avgörande beslut för den enskilda människan. Många tolkar har bara en termins utbildning vilket får konsekvensen att samtal påverkas och missförstånd och felöversättningar är vanligt förekommande.

– Vid ett asylärende sitter pojken och berättar hur hans pappa blev dödad. Han berättar hur ett granatäpple kastades på huset och att pappan dött. Vid samtalets slut uppdagas det att pojken inte pratat om frukt utan om granater som dödat hans familj. Då börjar utredaren att fnissa, och pojken får aldrig reda på vad det var som är så roligt med hans familjs död, berättar Ingrid Fioreteos, en av forskarna bakom studien.

Tillsammans med två forskarkollegor vid etnologen i Lund har hon studerat hur tolkningen påverkar rättssäkerheten. Teamet har bland annat varit med vid asylutredningar, domstolsförhandlingar och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn runt om i Sverige. Och resultatet är nedslående.

Bara tio procent av tolkarna som används är auktoriserade. I dag är det bara möjligt att auktoriseras i 39 språk, men det talas 170 språk.

– Förmedlingarna ska fylla behovet och tvingas ta outbildade tolkar, vilka också är billigare. De som vill utbilda sig är rädda för att göra det då de riskerar att inte få jobb, eftersom de då även har rätt till högre arvode, säger Ingrid Fioretos.

Forskarna pekar på en rad orsaker till problemen. Vid upphandlingen av tolktjänster viktas priset högt och tolkförmedlingarna pressar priserna på bekostnad av kvalitet. Tolkutbildningen är otillräcklig och det saknas tillsyn. Tolklönen har de senaste åren haft en negativ löneutveckling.

Chris Kosanovic, ordförande för avdelningen Rikstolk på fackförbundet Vision (tidigare SKTF) menar att de usla arbetsförhållandena gör att utbildade tolkar söker sig bort från branschen. Tolkar anlitas av tolkförmedlarna vid varje enskilt uppdrag, ofta skickas sms och den som svarar snabbast får uppdraget.

– Man kan inte arbeta som tolk utan att ha ett extrajobb, säger Chris Kosanovic.

Själv är han auktoriserad och arbetar som undersköterska under kvällar och nätter för att kunna tolka på dagarna. 1990-talets avreglering ledde till att oseriösa förmedlingar etablerade sig på marknaden. Tolkarna har inget anställningsskydd och arbetsvillkoren är inte reglerade i lag. De saknar pensionsavtal, försäkringar och kollektivavtal.

Malmö stad har kontrakt med tolkförmedlingen Språkservice. 2009 låg upphandlingen per uppdrag på 341 kronor för en auktoriserad tolk. Kommunen har ingen insyn i hur stor del som går till tolkarna. Enligt Chris Kosanovic har tolklönerna i Malmö gått ned de senaste tolv åren. I år tjänar tolkarna i Malmö i genomsnitt 210 kronor per uppdrag.

Sanny Hell, ansvarig för tolkupphandlingen i Malmö stad, håller med om att prissättningen är låg.

– Hela lönehanteringen på arbetsmarknaden ska skötas av parterna, det är inte vår sak. Vår yttersta skyldighet är att följa lagen om offentlig upphandling, därför kan vi inte ta de förmedlingar som är dyra. Men vi har inte uppfattningen att det är dålig kvalitet. Det vi ibland har problem med är tillgången, säger han.

I upphandlingen ställs krav på att förmedlingen ska anlita tolkar som följer Kammarkollegiets föreskrifter om god tolksed. Men om detta verkligen görs vet inte kommunen.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria