Sverige röstade emot palestinskt Unesco-medlemskap | Stockholms Fria
Fria Tidningen

Sverige röstade emot palestinskt Unesco-medlemskap

Palestina blev i måndags ny medlem i FN:s organ för vetenskap och kultur, Unesco. Sverige var en av 14 medlemsstater som röstade emot förslaget, något som Palestinagrupperna menar är en stor skandal.

Totalt röstade 107 länder för ett medlemskap, 14 röstade nej och 52 länder valde att lägga ner sina röster. Bland de länder som röstade emot förslaget fanns Tyskland, USA, Kanada och Sverige.

I den svenska röstförklaringen, publicerad av utbildningsminister Jan Björklunds kansli, står det att ”vår röstning om dagens resolutionsutkast har att göra med dess tidpunkt, inte dess innehåll. Det bör ses i perspektivet av hur angeläget vi anser det vara att nå en tvåstatslösning inom den tidsram som fastslagits av Kvartetten (EU, FN, Ryssland och USA). Den föregriper inte på något sätt Sveriges ställningstagande om frågan om Palestinas status tas upp i FN:s generalförsamling.”

Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton är glad för att Unesco har accepterat Palestina som medlem, men samtidigt besviken på Sveriges agerande.

– Det här är ett litet erkännande på vägen till ett viktigt erkännande. Men att Sverige röstade nej är en stor skandal. Jag hade väntat mig att de skulle fega ur och lägga ner sin röst, men inte att de faktiskt skulle rösta nej.

Vad tror du att det beror på?

– Jag tror att det kan handla om en utpressning från Folkpartiet och Kristdemokraterna. Carl Bildt är ju i blåsväder just nu och det utnyttjas säkert. Moderaterna och Centerpartiet har traditionellt sett intagit en något mer pragmatisk och realistisk hållning medan Folkpartiet har varit extrema motståndare till Palestina. Men det här är bara mina spekulationer.

Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos Jan Björklund, avvisar kritiken.

– Det här är regeringens uppfattning och den röstförklaring som avgavs är hela regeringens, säger hon.

Trots att Sverige röstade emot tycker Per Gahrton ändå att måndagens omröstning bådar gott inför framtida beslut.

– Det var ju en förkrossande majoritet som röstade för. Nu ska frågan om FN-medlemskap upp i säkerhetsrådet där USA kommer lägga in sitt veto. Men Palestina har sagt att de kommer gå vidare med det till generalförsamlingen och om länderna där röstar likadant som de gjorde nu ser det ut som att Palestina kommer att lyckas.

Ett ja från generalförsamlingen innebär dock inte att Palestina får fullt FN-medlemskap utan endast "förstärkt observatörsstatus".

Enligt nyhetssajten EUobserver.com kommer Palestina att lämna in ansökningar till ytterligare 16 FN-organ efter framgången i Unesco. Detta kan komma att leda till en finansiell kris inom FN eftersom USA hotar med att dra in sina bidrag till alla FN-organ som accepterar Palestina som medlem. USA har redan meddelat att man ska dra in sitt bidrag till Unesco vilket utgör ungefär en femtedel av organets budget.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria