Socialistiska läkare vill starta kooperativ vårdcentral | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Socialistiska läkare vill starta kooperativ vårdcentral

Med en ny vårdcentral vill föreningen Socialistiska läkare erbjuda patienter bättre vård. Samtidigt vill de visa på bristerna inom Vårdval Stockholm.

En kooperativ vårdcentral, som styrs demokratiskt av patienter och personal tillsammans. Det kan bli verklighet i Stockholm om initiativet från Socialistiska läkare tar fart.

– Det finns inte någon existerande motsvarighet i Sverige. Det är konstigt, om man jämför med kooperativa dagis som det finns många av. Det måste ju bero på att folk tycker att vården är otillgänglig och svår att förstå, säger Theo Bodin, ordförande för Socialistiska läkare.

Tanken med vårdcentralen är även att visa på bristerna inom Vårdval Stockholm. Socialistiska läkare tar starkt avstånd från vårdvalssystemet, som infördes 2008 efter ett beslut av den borgerliga majoriteten. Vårdvalet innebär att ju fler besökare varje vårdcentral har, desto mer pengar tilldelas den från landstinget. Systemet med att få betalt per patientbesök har gjort att fokus har

förskjutits från kvalitet till kvantitet, menar Theo Bodin.

– Man har ett intresse av att folk söker för mindre, okomplicerade saker. Det går snabbt utan att man egentligen har gjort något. Huvudfokus blir att dra in stålar istället för att tänka på patientens bästa.

Att förebygga sjukdomar – till exempel att få folk att sluta röka istället för att behandla dem för lungcancer – innebär i längden bättre hälsa för patienterna och enorma besparingar för samhället. Men preventiva åtgärder belönas inte över huvud taget i det nuvarande systemet, menar Theo Bodin. I den tänkta kooperativa vårdcentralen kan eventuellt överskott användas för att finansiera sådan vård. Ingen vinst kommer att tas ut – allt är tänkt att återinvesteras i verksamheten.

Föreningen har fått mestadels positiv respons på initiativet, från båda håll på den politiska skalan.

– Från vänster är man glada för att man tycker att det saknas reella alternativ. Från höger är man också glada för att vi gör detta, och menar att vårdvalssystemet därmed fungerar.

Vårdcentralplanerna har även mött en del kritik, både från medlemmar i Socialistiska läkare och utomstående. Enligt kritikerna är det är fel att delta i och legitimera ett system som används för att generera vinster till privata aktörer. Theo Bodin menar att metoden kanske inte passar alla delar av landet. Men i Stockholm är vårdvalssystemet så pass cementerat att det är värt att försöka förändra det inifrån.

– Även om vårdsystemet är dåligt tror vi inte att det kommer att försvinna inom en snar framtid. Jag tror att det här kan skapa en bredare debatt om vårdvalet och en möjlighet att kritisera inifrån. Vi ökar trovärdigheten i vänsterns argumentation om vi kan visa på positiva element.

Det är än så länge oklart var vårdcentralen kommer att ligga, men förhoppningen är att kunna öppna under 2013. Startskottet för processen kommer att ske på Socialistiskt forum den 19 november. Där är det upp till engagerade att bestämma hur vårdcentralen ska organiseras. Många av Socialistiska läkares medlemmar är aktiva inom rörelsen för papperslösas rätt till vård, och det är en av frågorna som kommer att tas upp.

Theo Bodin ser även kopplingar mellan jämlik vård och långsiktiga socialistiska mål.

– Vi tror på en jämlik och rättvis vård, där det är behovet som styr. Klassklyftor beror ju ofta på skillnader i hälsa, och att utjämna skillnader i hälsa är ett av de bästa sätten att minska klassklyftorna. 

Fakta: 

Vårdval Stockholm infördes 2008 och innebär att patienten själv väljer vilken vårdgivare hen vill söka sig till. Privata aktörer konkurrerar med offentliga om patienterna. Vårdgivare, som måste vara auktoriserade, får ersättning från landstinget beroende på hur många patienter de har och hur många besök som görs. Systemet har kritiserats för att inte belöna preventiv vård samt för att inte ta hänsyn till att olika områden har olika vårdbehov.

Socialistiska läkare är en förening för läkare och andra som strävar efter en rättvis och jämlik vård. Föreningen företräder en mångfald av socialismer, där den gemensamma nämnaren är kritiken mot klassamhället och de konsekvenser för människors hälsa som detta samhälle medför.

Rekommenderade artiklar

Vego blir norm i vården

Avdelning 24 visade vägen. Nu blir vegetarisk kost huvudalternativ inom hela slutenvården i Norra Stockholms psykiatri.

”Man har glömt att vi jobbar med liv och död”

Ett tungt sparpaket drabbar Karolinska universitetssjukhuset. 650 miljoner kronor ska sparas. Omkring 800 förlorar sina jobb. ”Man kan inte bolla med patienternas säkerhet för att spara pengar”, säger Anette Karlsson, vårdförbundets ordförande på sjukhuset i Solna.

Förberedelserna i gång inför No border camp

I sommar arrangeras lägret No border camp i Stockholm. Målet är att sätta fokus på och kritisera EUs migrationspolitik. Förberedelserna har redan kommit i gång, och en informationsturné är nästa steg för att sprida ordet om lägret.

Riskkapitalbolag utnyttjar monopol

När SL börjar trafikera Arlanda om ett år måste resenärerna betala avgift till det australiensiska riskkapitalbolaget Macquarie. Trots att staten äger spåren. Som ägare till Arlanda Express har bolaget monopol på trafiken fram till år 2040.

Söderorts gräsrötter växer

Aktivisterna blir fler längs med söderorts tunnelbanelinjer. Motståndet mot utförsäljningen av hyresrätterna ökar. Imorgon ordnas en temadag om boende och rätten till det gemensamma. ”Det handlar om att arbeta inifrån och underifrån”, säger Anja-Lisa Rudka från Nätverket Linje 19.

© 2021 Stockholms Fria