Debatt


Mats Leander • Husby
Stockholms Fria

Bred förankring i Husby

REPLIK: HUSBY Billigt av Bo Sundin (M) att försöka vifta bort protesterna i Husby med att det handlar om ett femtiotal personer som styrs av Rättvisepartiet socialisterna (Stockholms Fria Tidning 21/1). Bosse torde vara väl medveten om att det möte, som föregick ockupationen av Husby träff, hade sammankallats av bland andra de lokala S-, V- och MP-föreningarna, PRO, Ungdomsföreningen Megafonen och Nätverket Järvas framtid, som – liksom undertecknad – är partipolitiskt obundet. I nätverket ingår flera personer från S, V och MP, varav några sitter i den stadsdelsnämnd som Bo Sundin är ordförande i.

Och trots att bara 62 personer i valkretsen där Husby träff ligger röstade på Moderaterna, så finns det även en och annan moderat bland nätverkets aktivister. Sant är att en av de aktivaste i nätverket, Arne Johansson, är socialistisk rättvisepartist – fast han var faktiskt bortrest och förhindrad att delta i själva ockupationen. Det håller inte att avfärda de tusentals Husbybor som skrivit på listor mot nedläggningen av vårdcentralen och planerna att riva gångbroarna över Norgegatan som socialistiska rättvisepartister. Och den tysta majoritet som Bo Sundin alltid stödjer sig på finns bara i hans hjärna.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Stockholms Fria