London's burning | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

London's burning

När röken börjar lägga sig i London är det hög tid att börja diskutera var det egentliga ansvaret ligger för kravallerna. Det var polisen som utlöste det hela genom att skjuta ihjäl Mark Duggans, och det är bara toppen på ett isberg av lång historia av polisbrutalitet i England. Och det är regeringen, såväl den nuvarande som den gamla Labourregeringen, som skapat de otroligt stora sociala klyftor som ligger bakom. Det fråntar inte individuella ansvar, men att fokusera på det är att blunda för det egentliga ansvaret för att situationen överhuvudtaget uppstod.

De som vill ha ett samhälle utan upplopp och sociala kravaller bör kämpa för ett rättvist samhälle och mot fler poliser, hårdare lagar och en stark stat.

© 2021 Stockholms Fria